Ebru Gosterisi Optimum İş Merkezi

      Ebrunun TarihçesiEbru Sanatının ne zaman, nasıl ve nerede ortaya çıktığını kesin olarak söyleyebilmek mümkün değildir. Çok eski tarihli kitaplarda yan kağıdı olarak, yani cilt kapağı ile kitabı birbirine bağlayan kağıtlarda ebruya rastlıyoruz.    Yine eski bir albümün (murakkanın) içindeki yazıların etrafında da pervazlara yapıştırılmış olarak ebru kağıtlarını görüyoruz.   Ancak bu eski kitapların yazıldıkları tarih bilinse bile zaman içinde birkaç kez tamir görmüş olduklarından kitap ile ebrunun eş zamanlı yapılmış olmalarından bahsedemiyoruz.   Bu durumda sadece üzerinde yapıldığı...

Devamını oku...

Optimum Ebru Gösterileri ve Ebru Sergimiz

  Ebru malzemeleri SuKitre ,deniz kadayıfı boy tohunu ve sahlep gibi suyun yoğunluğunu sağlayacak doğal maddeler ile karıştırılır. Su kireçsiz ise dinlendirilmiş musluk suyu olabilir.Eskiler yağmur suyu kullanırmış.Tercihen saf su kullanılmalıdır.Kitre ile de yapılabilirToprak boya Ebruda kullanılan boyalar eskiden doğada bulunan topraktan elde edilirmiş.Bu toprak ezilir elekle elenir ve suda süzülerek kullanıma hazır hale getirilirmiş. Günümüzde ezilmeye hazır halde ya da ezilmiş boyalar kullanılmaktadır.Toprak boyalar mermer ve destiseng denilen el taşı nın yardımıyla ezilerek macun kıvamına...

Devamını oku...

Ev Kadınları ve Ebru Kurslarımız

Böylelikle, uluslararası ölçekte maddi üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, uluslararası ölçekteki manevi kültüre de egemen olmuşlar; başka ulusların kültürlerini baskı altında tuttukları kadar, gelişmelerini de önleyecek ve yozlaştıracak şekilde «kitle kültürü»nü uygulamaya geçmişlerdir.   Öte yandan, gelişmiş kapitalist ülkelerin kültür düzeyleri ile geri bıraktırılmış ülkelerin kültür düzeyleri arasındaki fark gittikçe açılırken, kendi teknolojik ilericiklerini «uygarlık» olarak ortaya koymuşlar, kendi maddi sömürülerinin sürdürülebilmesi için maddi üretim tarzlarını kendilerine bağımlı...

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Ebru Gösteri

Yine Batılı ülkelerin kültür politikaları ve yönlendirilmesi sorununa döndüğümüzde şunu da açıklıkla görmekteyiz. Sözgelişi, bugün büyük bir «kültür patlaması» olarak nitelendirilen Fransa'daki duruma baktığımızda, büyük bir atılım sonucu, Fransa tarihinde ilk kez olmak üzere, devlet bütçesinin yüzde biri’nin (altını ben çizdim - A.Ç.) kültür ve sanata ayrıldığına tanıklık ediyoruz.   (12) Şaşmamak elde değil! Nasıl oluyor da 6 milyar Fransız frangı tutan bu kültür-sanat bütçesi genel devlet bütçesinin yüzde birini oluşturabiliyor? Hiç kuşkusuz, yerel yönetimlerin sanat ve kültüre katkılarını...

Devamını oku...

Özel Ebru Dersleri Verenlerimiz

    Park, bahçe gibi açık alana çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesneleri gözlemleyiniz. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bütünlük oluşturduğunu düşündüğünüz bir yerden kompozisyon seçiniz.   Bunun için bir bakaç kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz kompozisyonda nesnelerin kendi içindeki oranlarını ve birbirleri arasındaki oranları inceleyiniz. Oranları doğru tespit etmek için dikey, yatay ve çapraz çizgileri kullanarak kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız.   Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Figürlerdeki ve...

Devamını oku...

Günün Sözü

Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.

Voltaire