En Başarılı Sanat Etkinlik

Bu doğrultuda, Kastelli Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü şöyle diyor: «Kuruluşların toplumsal sorumluluğu, toplumu, kendi içinde kaynaşmış ve geleceğe yönelik hedeflerde ulusal bilinç etrafında birleşmiş olmaktır.» (1) Burada, Genel Koordinatör'ün temsil ettiği toplumsal-ekonomik kesimin çıkarları doğrultusunda bir sanatsal bilinçlilik şeklinin öngörüldüğü çok açıktır; çünkü kendi bankerlik kuruluşunun çıkarları ile geleceğe yönelik ulusal hedefler aynı bağlam içinde ele alınmaktadır. Oysa, çok açıktır ki, bir ülkenin geleceğe yönelik hedefleri sadece bankerlik kuruluşlarının hedefleriyle...

Devamını oku...

En Başarılı Resim Galerinde Sergiler

Ayrıca, ödüllendirmeler dolayısıyla, bu tür örgütlendirme etkinliklerine canlılık kazandırma yoluna da gidilmektedir. Hiç kuşkusuz, yukarda değindiğimiz gibi, sanatın ideolojik, üretimsel ve işlevsel yönleri arasında yakın bir ilinti vardır. Bu yüzden de, örneğin, bugün belki yüz milyonlarca lira değerinde plastik sanat ürünleri arşivine sahip olan banka ve özel kuruluşlar, gerek açtıkları galeriler, gerek ödüllendirmeler, gerekse yayınları dolayısıyla kendi sanatsal-ideolojileri içinde sanatın gelişmesini yönlendirdikleri gibi; sadece sanatsal ürünlerin maddi değerlerine sahip çıkmakla kalmamakta,...

Devamını oku...

Ebru Sanatı ve Resim Sergisi

  İşte bu nedenle, kapitalizmin genel çelişkisine bağlı olarak. Sermaye de özellikle son yüzyılda, bu yönde çoğalarak «kültür endüstrisinin ortaya çıkmasına yol açmış, kültür değerleri ve ürünlerinin birer ticari meta olarak alım satımı özel bir kazanç sektörünü oluşturmuştur. Buysa, bir yandan «eğlence endüstrisini, öte yandan a'a, «sanat ticaretini doğurmuştur. Yukarıda verdiğimiz örnek doğrultusunda açıklarsak, kültür değerleri ve ürünleri kâr mekanizması içine sokuldukça kendi özlerine aykırılaşmaya, ama kazanç oranını artırmaya yaramışlardır. Valimiz İlhan Atış'ın Açılışını Yaptığı Sergi...

Devamını oku...

Sanat ve Ebrular

Bunun en son somut bir örneği. Kültür Bakanlığı'nın yine kaldırılarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na bağlanışı; daha doğrusu, tümüyle büyük sermaye kuruluşlarının etkinliği alanma devredilmeden bir «yed'i emine tevdi edilerek», sözünü ettiğimiz «geçiş dönemi» içinde yerinin belirlenmesidir. İşte bu «geçiş dönemi» sürecinde, kanımızca, sanatsal kültürün yönlendirilmesi boşluğu ve dolayısıyla bir sanatsal kültür bunalımı doğmuştur.

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Ebru Gösterileri

Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model ve nesnelerin ön, yan ve üst planlarını göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Desenin elemanları ile model-mekân ilişkisini kurunuz. Mekân çiziminde, perspektif kurallarına uyunuz.

Devamını oku...