Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Çin Atasözü

Ev Hanımları Ve Etkinlikleri

  Adana da çocuklar için vitray çalışmaları yaptırmaktayız. Geleneksel sanatlar içinde olan vitray sanatımız, camları boyayarak çok güzel çalışmalar çıkartmaktayız.   Böylece kurslarımıza katılan öğrencilerimiz, birçok tekniği uzman öğretmeninde uygulamalar yaparak öğrenmektedir. Çocukların...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Özel Sergi Salonları

  Gerçekten de, yalnız felsefi bilgi alanlarının değil, ama öbür bilimsel bilgi alanlarının da ortaya çıkışı, genelinde estetiği, sanatla bağıntılı olarak bu bilimsel alanlara doğru çekmiştir.   Böylece, estetik, model kuramı yoluyla sanatın modellendirme özelliğine, göstergebilim yoluyla sanatın...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resim Atölyesi Kurs Eğitim Merkezleri

Önceki adımlarda gördüğünüz bazı örneklerde incelemiş olduğunuz gibi, baş üstten veya alttan görüldüğünde ağız ve göz çizgileri yatay istikamette başın şeklinin eğimini alır.   Aşağıdan bakıldığında dış köşelerde aşağı doğru eğim kazanırlar. Yukarıdan bakıldığında köşelerde yukarı doğru eğim...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Kadınlar İçin Sergi Yapmak

Güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan öğrencilerimizin düzenlediği resim sergilerine sizleri de bekleriz.   Ressamlar derneği sergi solonun da, büyükşehir belediyesi tiyatro fuayesinde, Seyhan Belediyesi kültür sanat sergi salonunda, Sabancı Kültür Sitesi resim sergi salonunda ve Tarihi Kız...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanat Felsefesi

Günümüzde yukarda sözü edilen çeşitli bilimsel alanlarda ortaya konulan düşünce ve yöntemlerin yalnız estetik bilimi alanına değil, ama sanat bilimi ile edebiyat bilimine de uygulanabilmesi için büyük çabalar gösterildiği gibi sanat bilimi ile edebiyat biliminde, bu öbür bilimlerle bağlılaşıklık...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Sanat Sergilerimiz

  BATILILAŞMA DÖNEMİNDE VE DÖNEMİN SANAT ORTAMINDA TÜRK KADINI Kadının sanata katılımı aslında kadının sosyal yaşama katılımıyla mümkün olabilmektedir. Savaş yıllarında erkeğin savaşa gitmesiyle pek çok işi yüklenen kadınlar savaşın hemen arkasında ağır görevler üstlenmiştir.   Bu dönemde hastabakıcılık...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sofulu Lisesi Resim Sergileri

  Önceki adımda yapmış olduğunuz gibi, burada gördüğünüz açıları basitleştirmeye çalışın. İleride bu portrelerin hepsini tam olarak yapma şansınız olacak.   1. Dörtte üç büyüklükte görünüm çene açısını ve başın arka kısmını vurgular. İzleyenden uzakta olan göz burun kemeri tarafından kısmen kapatılmış...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, En İyi Heykel Kursları, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Bölümleri

  GERÇEK İNSAN ÇİZİMİ Figürü en basit şekilden detaylı figüre giden tüm aşamalar boyunca işledikten sonra çizimin nasıl ilerletileceğim görmeye başlayacaksınız. Pratik kazandıkça bu iş daha da kolaylaşacak.   Bu noktada amacınız modellere genel hatlarıyla benzeyen iyi figürler çizebilmek olmalıdır....

En İyi Heykel Kursları, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Sanat Kültür Eğlenceler

Dolayısıyla, bilerek ya da bilmeyerek, burada araştırma yönteminin yerine, incelemenin kendi nesnesi konmuş olmaktadır... Ayrıca, sanatsal etkinliklerin özü, edebiyat ile sanatın gerçeklikle ilintisi sorusu, estetiğin en önemli sorularından biridir; bu nedenle, dünyanın imgesel olarak özümlenişi...

Eğlenceli Kurslar, En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Seyhen Belediyesinde Açılan Sergiler

Edebiyat yapıtlarının yapıları ancak toplumsal-tarihsel bir bakış açısıyla ele alındığı zaman; bir başka deyişle, yine örneğin, Nietzsche'den yola çıkışla Ferit Edgü'nün önerdiğinin tersine, (Gösteri, Nisan 1981), «içerik», «biçim» olarak ele alınmadığı zaman, kendi özüne uygun olarak açıklığa kovuşturulabilir....

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Öğrenci Sergileri ve Çalışmalarında İzlenimler

  Bu dönemin genel yapısına bakarsak, Osmanlı’nın yenilgiler sonrasında güç kaybetmesi ile gözlerin batıya çevrildiğini, değişim ve arayış hareketlerinin başladığını görürüz.   Osmanlı Batılılaşması Lâle Devri (1718–1730) ile başlar. 3.Selim (1761–1808) ve 2. Mahmut (1785–1839) dönemlerinde...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Özel Tasarımlar

Desenin çağdaş bir sanat formu olarak sahneye çıkışına ilişkin Dexter’in yalın sorusu oldukça yerindedir; peki neden şimdi desen? Picasso’nun sihirin formu dediği desenin en erken görsel biçim olması, mit haline gelen bir estetik hazzı temelinde tutmasıyla açıklanabilir.   6 Desenin sanatçıya...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Kursiyerlerin Düzenlediği Sergiler

Türk resim sanatı tarihinde bir dönüm noktası olarak ifade edilen Sanayi-i Nefise Mektebi, yetiştirdiği ressamlarla çağı aydınlatabilecek, sanatı ileri seviyelere taşıyabilecek gençlere imkân tanımıştır.   Buradan yetişen genç ressamlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük sanatçıları ve eğitimcileri...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Seyhan Belediyesi Sergileri

  Ayrıca romanda ulusal ilan'la sınıfsal-olan ya da ulusal.-olanla evrensel-olan arasındaki bağıntıyı, yani, bilimsel-felsefi terimleri içinde, tikel ile genel arasındaki ilişkiyi kurmak, böylece gerek kendi yazarlarımızın yapıtları arasındaki ortak bağları, gerekse kendi yazarlarımızın yapıtlarıyla...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Nasıl Stressiz Yaşamak

    Tüm bu değişmelerin sistemi olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Ancak, değişmeyecek olan öğretmenin mesleğini yerine getirmedeki sanat anlayışı, öğretme tarzı ve öğretme üslubu olacaktır. Bu bir bakıma mesleği “icra etme” aşamasındaki sanat anlayışıdır. Bu, yaşandıkça kazanılacak bir özelliktir....

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Süper Resim Sergileri

Yalnız burada önemle üstünde durulması gereken yönler vardır. Bunlardan birincisi, günümüzde estetiğin yalnızca sanatla bağımlı olmaması, sanat dışı estetiksel olgu ve etkinlikleri de içermesi dolayısıyla, kendi özgünlüğünü ve bütünlüğü koruyabilmesi açısından, estetiğin ancak sanattan çıkarsayacak...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Seyhan Belediyesinde Açılan Resim Sergileri

  1883’de Sanayi-i Nefise’nin eğitime başlaması ile sanatın gelişimi ivme kazanmıştır. 1916’da başlayan Galatasaray Sergileri bu ortamın ürünüdür. Son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi de (1868-1944) resim sanatına ilgi duymuştur. Kendisi resim cemiyeti başkanlığı ve ressamlık yapmıştır.   1913...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Lise Sergiler

  İşte tüm bu hedeflere ulaşılması için toplumda Nazi sanat politikası yoluyla baştan aşağı bir değişim öngörülmekteydi. Toplumdaki bütün sanatsal etkinlikler ve sanatsal kültür olguları elden geçirilmekteydi.   Tüm sanatsal alanlarda yeni örgütlenmeler, yeni kurumlar oluşturulup,  tüm sanatsal...

En İyi Heykel Kursları, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Galeri Programları

  Türkiye'deki İslamcı, Batı'lı olmayan düşünceyi yeni-idealizm'Ie suçlayan Sinanoğlu'nun bu Croce'ci felsefi idealizmi ya da yeni-Hegelciliği (bu arada bütün korkunçluğuyla), görüldüğü gibi, «milli ruh»ta kökten bir değişmeyi öngörürken aslında, o da gelenekçi görüş gibi, «ruh»un (bilincin) mutlak...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Taş Mekanlarda Taş Sergisi

Zaten o teknolojik kültürü oluşturacak bilimsel teknik düşünceyi, yani düşünceyi yaratamamış olduğumuz için «ideolojiler» ortaya çıkmakta ve aslında kültür emperyalizmiyle uzlaşan birer dogma olarak kullanılmaktadır.   Bu nedenle, ister «milli kültür» ideolojisi adına Batı'nın toptan ya da kısmen...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

GSAM Resim Sergisi

  BATILILAŞMA DÖNEMİNDE VE DÖNEMİN SANAT ORTAMINDA TÜRK KADINI Kadının sanata katılımı aslında kadının sosyal yaşama katılımıyla mümkün olabilmektedir. Savaş yıllarında erkeğin savaşa gitmesiyle pek çok işi yüklenen kadınlar savaşın hemen arkasında ağır görevler üstlenmiştir.   Bu dönemde hastabakıcılık...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Eserleri

  FARKLI AÇILARDAN BAŞ: ALIŞTIRMA Önceki adımlarda gördüğünüz bazı örneklerde incelemiş olduğunuz gibi, baş üstten veya alttan görüldüğünde ağız ve göz çizgileri yatay istikamette başın şeklinin eğimini alır. Aşağıdan bakıldığında dış köşelerde aşağı doğru eğim kazanırlar. Yukarıdan bakıldığında...

En İyi Heykel Kursları, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Evde Sıkılan Kadınlar

  Adana çevresindeki okullarda da düzenlediğimiz resim sergileri olduğu gibi lise ve ilköğretim öğrencilerimizin sergilerini kurs ortamında sergilemekteyiz. Yapılan sergiler yaklaşık bir hafta kalmaktadır. Öğrencilerimizin motivasyonu konusunda çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.  

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

İç Mekan İçin Özel Tasarımlar

  Klasik desenin rasyonel bir sürece sahip olduğu görülmektedir. Desen, bir çıraklık deneyimi olarak Rönesans’ta olgunluk dönemine ulaşmış, Venedik ve Floransa’da renkçiliğin temelinde yer almış, ilerleyen dönemde Roma’da ve Fransa’da kurulan “Akademi” formasyonunun eğitim biçimi haline dönüşmüştür....

En İyi Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...