Heykel Kursları Heykel Atölyeleri

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler...

Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Özel Heykel Atölyesi

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler...

Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Çok Başarılı Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin Heykel Kursları

  Hobi Sanata Gonul Verenler Bu nedenle, eleştirel gerçekçilikle toplumcu gerçekçiliğin yaratma ilkeleri arasında farklılıklar olduğu gibi; sözgelişi, toplumcu gerçekçilik, eleştirel gerçekçiliğin yaratma ilkelerinin değişik (toplumcu) konularla sürdürülmesi demek değildir; bugünkü eleştirel Gerçekçilikle...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Siparişleri İtinayla Alınır

Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler...

Devamını oku...

Heykel Resim Dersleri

Kursda Ogretilen Teknikler Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Çok Başarılı Özel Heykel Atölyesi

  Kursda Ogretilen Teknikler Gerçekçiliğin daha sonraki aşaması ise, eleştirel gerçekçilikten nitelikçe farklı bir yönelim olarak, gerçekliğin toplumculuk bilinciyle ve diyalektik maddeci yöntemle verilişi biçiminde toplumcu gerçekçiliktir ki bugün gerçekçilik denince, bundan aslında, en yetkin...

Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Özel Heykel Siparişleri Yapılır

Universite Deslerine Destek Egitimleri Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün...

Devamını oku...

Resim Heykel Sergileri

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Çok Başarılı Resim Heykel Sergileri

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Burjuva kültür ideolojisinde bu ikililiği saptayan Prof. Kongar, «güç birliği» önermektedir; bizce tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar gibi. Ama bu «eklektik» görüşe de karşı çıkılarak, «tekleşme» istenmekte, ancak, «İslâm'a yeniden...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Çok Başarılı Heykel Resim Dersleri

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari   Bu arada belirtelim ki, gerçekçilik dünya sanat ve edebiyat tarihinde gerçekçi-olmayan yönelimler karşısında kullanılan genelinde bir terimdir; tarihsel yöneliminin kendisini bizlere anlatır. Ama tarihsel gelişmesi içinde, çeşitli evrelerden geçmiştir ve birbirinden...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Çok Başarılı Heykel Siparişleri İtinayla Alınır

Hobi Sanat Gruplarimiz Ne var ki, gerçekçiliğe karşı olan yazarlar bu ayrımı ortadan kaldırmak isterler. Söz gelişi, yine Ferit Edgü, gerçekçiliği u sınıfsal özelliğinden soyutlayıp «etkisizleştirilmiş» etmeye çalışarak şöyle soruyor:   «Gerçekcilik'in faşizmi ve sosyalisti yok mu?»   Faşistini...

Devamını oku...

Heykel Sanatı Eğitim Kursları

    Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar Sanatta yeniliğin, gerçek yeniliğin ne olduğunu doğru olarak kavrayabilmemiz için, önce sanatta yenilik ile sanatsal gelişme, giderek, sanatsal gelişme ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir.   Çünkü sanatsal gelişmenin olduğu kadar, toplumsal...

Devamını oku...

Resim Heykel Sanatı Öğrencileri

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Çok Başarılı Özel Heykel Siparişleri Yapılır

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Çünkü toplumcu gerçekçilik, burjuva öznelci estetiğe bağlı kişilerin çarpıtmaya kalkıştıkları gibi, yakıştırma bir terim değildir; tam tersine, kendi tarihsel yasallıklarını, varoluş nedenselliklerini kendinde barındırır. İşte, dünya sanat ve edebiyatındaki...

Devamını oku...

Anadolu Sanat Eğitim Atölyesinde Öğrencilerin Çalışma Ortamları Videoları

  Ozel Dersler Adana       Gerçekçi sanatta, her tip kişilik özelliklerini taşır, ama her kişiliğin tip özellikleri yoktur. Kişilik imgeleri tipik durumlar içinde verildiği sürece, yapıtın tümü gerçekçi yöntemin sınırları içinde bulunuyor demektir.   «Buradan da anlaşılacağı gibi, tip özelliği...

Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Seramik Atölyesi

Payjaj Mimarligi Kurslari Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler...

Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Çok Başarılı Resim Heykel Sanatı Öğrencileri

  Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Egitim Kurslari Gerçekçiliğin Tarihinin en önemli özelliklerinden başlıca sının, gerçekçilik yöntemi ile doğrultusunun bir arada tarihsel olarak belirlenişi içinde verilmesi olduğunu söylemiştik. İşte bu anlamda, toplumcu gerçekçiliğin dünya sanatsal-tarihsel...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Çok Başarılı Ev Hanımları Yeni Meslekler Peşindeler

  Payjaj Mimarligi Kurslari   Gerçekliği bilmenin bir kategorisidir tipiklik. Biz gerçekliği ancak tipiklik içinde kavrayabiliriz. Buysa, demin açıklamaya çalıştığım anlamda, doğal öğeyle görel bağımlılık demektir; yani, ne^natüralizmin yaptığı gibi, doğal öğeyle tam bağımlılık, nede biçimciliğin...

Devamını oku...

Heykelcilik Dersleri

Ozel Dersler Adana Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler sizinle...

Devamını oku...

Çok Başarılı Heykel Seramik Atölyesi

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari   Gerçekçiliğin tarihsel konumunu belirlerken öbür yönelimlerle olan ilişkisini de doğru olarak belirlemek gerektiği gibi, gerçekçi - olmayan yönelimlerin de kendi içlerinde doğru olarak belirlenmesini gerektirir. Söz gelimi, Nedim Gürsel gibi, gerçekçiliği...

Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Çok Başarılı Kadın Ve Sanat

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler Çünkü tüm bu sanat ve edebiyat eğilimleri, burjuvazinin «insanlık durumu»nu, gerçekliğini «dogmalaştırma»ya çalışan sanat ve edebiyatın karşısında yer alırlar. Toplumcu gerçekçi edebiyatın alanı, bu anlamda, demokratik ve halkçı sanatın alanıyla örtüştüğü içindir...

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin Heykel Kursları

Hobi Sanata Gonul Verenler Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Çok Başarılı Heykelcilik Dersleri

  Hobi Sanat Egitici Kurslar   Öte yandan, gerçekçilik sınıfsal olduğu kadar ulusal özellikler de taşır, ama sırf ondan ötürü de değişik tanımlama ara girmez; örneğin, Atilla ilhan'ın «ulusal bir bileşim» diye nitelediği «toplumsal gerçekçilik»e bakarsak, o zaman kendi öne sürdüğü şekilde, Pîekhanov'un...

Devamını oku...

Ev Hanımları Yeni Meslekler Peşindeler

Hobi Sanat Egitici Kurslar Gerçekliği bilmenin bir kategorisidir tipiklik. Biz gerçekliği ancak tipiklik içinde kavrayabiliriz. Buysa, demin açıklamaya çalıştığım anlamda, doğal öğeyle görel bağımlılık demektir; yani, ne^natüralizmin yaptığı gibi, doğal öğeyle tam bağımlılık, nede biçimciliğin yaptığı...

Devamını oku...

  • 1
  • 2