Resim Sergileri Kurs Merkezleri

140 Puan Alan Arkadaşlar   Kitle kültürünün oluşmasına yol açan manevi-kültürel nedenler, hiç kuşkusuz, kitle kültürünün oluşmasına yol açan maddi kültürel nedenlere bağlıdır. Buysa yine genelinde, kapitalist üretim biçimi ile kitlelerin kültüre! Gereksinimleri arasındaki çelişkiden; yani, kitlelerin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Merkezi

Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder.   Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Özel Resim Sergisi

Çocuklar İçin Eğitici Kurslar   Ülkemizde kitle kültürünün maddî tohumlarının atılışı 1950 yıllarına, yani, tekelci kapitalizmle ilişkiler içine girildiği yıllara bağlayabiliriz.   Hiç kuşkusuz, ülkemizde ilk sanayileşme etkinliklerine devletçiliğin ağır basması ve bu ilk sanayileşme süreci...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kolay Sanat Sergileri

  Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar   Ülkemizde sanatsal kültürün yönlendirilmesi ve kültür politikası seçenekleri üstüne yaptığımız bu genel değerlendirme sonunda şu gerçeklerle karşılaştığımızı sanıyoruz:   1— Ülkemizde sanatsal-kültür'ün yönlendirilmesinde devletçilik dönemi bitmiştir, «liberalizm»...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

En İyi Sanat Merkezi

  Universite Deslerine Destek Egitimleri   Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin bulunduğu mekândaki nesnelerin fi gürle bağlantısını inceleyiniz.   Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Kompozisyonda...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Altın Kızlar Belediye Sergisi

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar   Öte yandan, kapitalizmin emperyalizm aşaması içine girmesiyle birlikte, kitle kültürü de uluslararası bir anlam kazanmıştır. Başka bir deyişle, ulusal burjuva kültürlerin emperyalist kültürlere dönüşmesi sonucu, uluslararası ölçekte maddî üretime egemen olan...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kolay Anadolu Lisesi

Fotografcilik Kursları   Bilimsel Maddeci Kültür Anlayışının Yaklaşım Biçimi Ülkemizde gerek «resmî», gerekse «resmî-olmayan» burjuva felsefesi uzantısındaki kültür anlayışlarının karşısında yer alan bilimsel maddeci kültür anlayışı, sistemsel bir bütünlük içinde yaklaşımıyla, kültür sorununa...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Ebru Dersleri

  Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar     Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta ve koyu çizgi değerleriyle modelin desenini çiziniz. Bu çalışmayı, modele farklı açılardan bakarak tekrarlayınız.   Desen çalışmalarında oranların belirlenmesinde deseni çizilecek...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Sanat Gösterileri

Hobi Kurslari Desen çalışmalarında oranlar tespit edilirken gözün bu ölçülendirmeyi kendiliğinden yapabilir duruma gelmesi amaçlanmalıdır. Bunun için oranların tespitinde yalnızca araştırma çizgileri değil mekân içindeki diğer varlıkların kenar çizgileri, dik-yatay konumları, enleri, boyları ve...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Resim Atölyesi Çizim Merkezi

Ebru Kursları   Dolayısıyla, eğer, sözgelişi, ülkemizde ulusal kültürden söz açacaksak, bunun en önce, temelinden bağlı olduğu kapitalist üretim biçimi ve ilişkileriyle ortaya koymamız, yani, kapitalist toplum kültürü çerçevesinde, daha doğrusu, tarihsel gelişimi ve niteliği gereği, «azgelişmiş...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Özel Sanat Etkinlikleri

Ozel Dersler Adana Bu doğrultuda, Kastelli Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü şöyle diyor: «Kuruluşların toplumsal sorumluluğu, toplumu, kendi içinde kaynaşmış ve geleceğe yönelik hedeflerde ulusal bilinç etrafında birleşmiş olmaktır.» (1) Burada, Genel Koordinatör'ün temsil ettiği toplumsal-ekonomik...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Görsel Sanat

  Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Egitim Kurslari Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanıp oranları, açıların yerlerini ve yönlerini doğru tespit ediniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız. Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Seyhan Belediyesi Çizim Sergisi

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar Ayrıca, bütün bu «maddî kültür anarşisinin ve «çarpık üretim biçiminin temel bir nedeninin dışa bağımlılık oluşu; yani, "yukarıda da değindiğimiz gibi, maddî ve manevî kültür emperyalizminin dayatması altında bulunuşumuz, hiç kuşkusuz, toplumumuzda kitle kültürüne...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Özel Ebru Sanatı

  Universite Deslerine Destek Egitimleri     Kompozisyondaki varlıkların bütün içinde ve birbirleriyle oranları belirlenirken varlıkların konumuna ve hareketine göre oluşan açıların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir.   Açıların tespitinde varlıkların birbirleriyle olan mesafeleri, aralarındaki...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Galeri Sanat

  Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Böylece, temelinde tarihsel gelişme ve değişmeyi yadsıyan, kendi ham hayalleriyle toplumun gerçek çıkarlarına cevap veremeyen, toplumsal gerçeklikten kaçarak geleceği tarihsel süreçten dışlayan burjuva ideolojisi, liberal üzmeden (son zamanlarda...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Ebru Eğitimleri Merkezleri

    Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar Oranları ve açıları doğru tespit etmek için dikey, yatay ve çapraz araştırma çizgileri kullanınız.   Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları gösteriniz....

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Kültür Sanat Etkinlikleri

Fotografcilik Kursları Üçüncü şekliyle sanata sahip çıkma ise, toplumsal bir kurum olarak sanata sahip çıkılması anlamındadır. Başka bir deyişle, sanatın işlevselliği açısından; toplumda sanata düzen verilmesi, uygulama alanlarının yaratılması ve yönlendirilmesi açısından sanata sahip çıkılması...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Ebru Resimleri

  Çocuklar İçin Ozel Kurslar     Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve yönlerini, modelin hareketıne göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz.   Oranları araştırırken iç kontur...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Ebru Sanatı Merkezleri

Hobi Kurslari   SANATSAL KÜLTÜRÜN YÖNLENDİRİLMESİ SORUNU Hiç kuşkusuz, toplumca bir «geçiş dönemini yaşamaktayız; buna, «3. Cumhuriyet'e Geçiş» de diyebiliriz. Yeni ekonomik belirlenmenin uzantısında yeni bir üstyapısal düzene geçişi gösteren bu dönem, bizce toplumumuzun kendi tarihsel gelişim süreci...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Atatürk Lisesi Resim Sergisi

Hobi Sanat Gruplarimiz Egemen kültür anlayışlarının, başından beri bizde yetersiz, tek-yanlı ve yüzeyde kalışlarının ana nedeni, bu tür anlayışların, hiç kuşkusuz, burjuvaca oluşlarına, dolayısıyla, kendi sınıfsal özelliklerinin bir sonucu olarak, idealist felsefeye bağlanmalarına dayanır; çünkü...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Güzel Sanatlar

  Universite Deslerine Destek Egitimleri   Yazımızın bir önceki bölümünde «Ülkelerin Kültür Politikalarından örnekleri aktarırken, ABD ile ilgili değerlendirmeleri anımsarsak, Sayın And'ın değerlendirmeleri ile bu değerlendirmeler arasında ne denli derin ve uzlaşmaz çelişkiler olduğunu hemen...

Çizim Atölyeleri, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Karakalem Kursları, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Atölyesi, Üniversiteye Hazırlık Kursları, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursları

Devamını oku...

Çocuklar İçin Sanat Kursları Açs Sergisi Merkezleri

YGS Universiye Hazirlik Sanat Egitim Kurslari Dolayısıyla, kitlelerin kendilerini manevi olarak geliştirebilme isteklerinin, yani, kitlelerin demokratik kültür öğelerinden yararlanabilme yollarının önüne geçilmeye çalışılır.   Çünkü toplumda, egemen kesimlerin kültürünün karşıtını oluşturan şey,...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri, Sanat Sergisi, Çocuk Resim Sergileri

Devamını oku...

Özel Altın Kızlar Grubunun Real Sergisi

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar   Hiç kuşkusuz, bu olgunun toplumsal-ekonomik nedenlerinin başında, çarpık kapitalistleşme yatmaktadır. Gerek azgelişmişlik, gerekse dışa bağımlılık yüzünden, kapitalist yeniden üretimin önkoşullarını yaratmayan burjuvazimiz, kendi maddî ve manevî kültürünü...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Özel Resimleme Merkezi

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari Bu temel önlem sonunda, yani, kitlelerin demokratik düşünce biçimiyle demokratik kültür öğelerinden yalıtılmaları sonunda, yapılacak şey, onlara ortadaki boşluğu dolduracak «ikame kültürler» yaratmaktır. İşte kitle Kültürü’nün bu yüzden bir ikame kültürü olarak...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...