Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

Kız Lisesi Sergisi Merkezi

Ozel Dersler   Pek tabii, Sayın And, yukarda belirttiklerimizi çok iyi bildiğinden, yani Türkiye'de sermayenin güçsüzlüğünü, bilgisizliğini kavramış olduğundan, büyük kuruluşların kendi aralarında örgütlenmesi ve devlet aracılığıyla eşgüdüme sokulması gerektiğini, hele en güzeli, kurulacak bir...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resimleme Merkezi

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari   Bu temel önlem sonunda, yani, kitlelerin demokratik düşünce biçimiyle demokratik kültür öğelerinden yalıtılmaları sonunda, yapılacak şey, onlara ortadaki boşluğu dolduracak «ikame kültürler» yaratmaktır.   İşte kitle Kültürü’nün bu yüzden bir ikame kültürü...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Çocuklar İçin Sanat Kursları Açs Sergisi Merkezleri

YGS Universiye Hazirlik Sanat Egitim Kurslari   Dolayısıyla, kitlelerin kendilerini manevi olarak geliştirebilme isteklerinin, yani, kitlelerin demokratik kültür öğelerinden yararlanabilme yollarının önüne geçilmeye çalışılır.   Çünkü toplumda, egemen kesimlerin kültürünün karşıtını oluşturan...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri, Sanat Sergisi, Çocuk Resim Sergileri

Devamını oku...

Ebru Okulları Merkezi

  Ozel Dersler   Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Bunun için oturma pozisyonunuzu, modelin karşısında yarım daire biçiminde oluşturabilirsiniz.   Modelin biçimini, hareketini, harekete göre parçalar arasında oluşan boşlukları, başın, gövdenin,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Resim Sergileri Kurs Merkezleri

140 Puan Alan Arkadaşlar   Kitle kültürünün oluşmasına yol açan manevi-kültürel nedenler, hiç kuşkusuz, kitle kültürünün oluşmasına yol açan maddi kültürel nedenlere bağlıdır. Buysa yine genelinde, kapitalist üretim biçimi ile kitlelerin kültüre! Gereksinimleri arasındaki çelişkiden; yani, kitlelerin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Merkezi

Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder.   Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Hobi Sergi Merkezi

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar   Öte yandan, kitle kültürünün, gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutlarda varlık alanını genişletebilmesinin başlıca bir maddi nedeni de «kültür endüstrisi» ve «kitle iletişim araçlarına egemenlik»tir. Ama burada önce kapitalizmin özünden bir çelişkisinden...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Ebru Kursları, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kolay Sanat Sergileri

  Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar   Ülkemizde sanatsal kültürün yönlendirilmesi ve kültür politikası seçenekleri üstüne yaptığımız bu genel değerlendirme sonunda şu gerçeklerle karşılaştığımızı sanıyoruz:   1— Ülkemizde sanatsal-kültür'ün yönlendirilmesinde devletçilik dönemi bitmiştir, «liberalizm»...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

En İyi Sanat Merkezi

  Universite Deslerine Destek Egitimleri   Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin bulunduğu mekândaki nesnelerin fi gürle bağlantısını inceleyiniz.   Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Kompozisyonda...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Atatürk Parkı Segisi gezdim

  Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari   Bu durumda, ortaya şu acı gerçek çıkmaktadır: Sanatsal kültürel yaşam «yozlaşma»ya terk edilmiştir. Nitekim Emre Kongar da bunu açıklıkla belirtmekte: Baskı, tekelleşme ve düzeysizlik sonucu 1982 bir karabasan mı olacak? Sorusunu sormaktadır.  Kongar'ın seçenekleri...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Kolay Anadolu Lisesi

Fotografcilik Kursları   Bilimsel Maddeci Kültür Anlayışının Yaklaşım Biçimi Ülkemizde gerek «resmî», gerekse «resmî-olmayan» burjuva felsefesi uzantısındaki kültür anlayışlarının karşısında yer alan bilimsel maddeci kültür anlayışı, sistemsel bir bütünlük içinde yaklaşımıyla, kültür sorununa...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Ebru Dersleri

  Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar     Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta ve koyu çizgi değerleriyle modelin desenini çiziniz. Bu çalışmayı, modele farklı açılardan bakarak tekrarlayınız.   Desen çalışmalarında oranların belirlenmesinde deseni...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Kız Lisesi Ebru Sergileri Merkezi

  Çocuklar İçin Yaz Kurslari   Hiç kuşkusuz, Kastelli Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurulmuş olması, bizlere ülkemizin sanatsal gelişmesi içinde, ne «Kastelli tipi» bir sanatın, «Art Kastelli»nin var olacağını; ne de Kastelli şiirleri, oyunları, resimleri, filmleri yaratılacağını gösterir.   Gösterdiği...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Resim Atölyesi Çizim Merkezi

Ebru Kursları   Dolayısıyla, eğer, sözgelişi, ülkemizde ulusal kültürden söz açacaksak, bunun en önce, temelinden bağlı olduğu kapitalist üretim biçimi ve ilişkileriyle ortaya koymamız, yani, kapitalist toplum kültürü çerçevesinde, daha doğrusu, tarihsel gelişimi ve niteliği gereği, «azgelişmiş...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Özel Sanat Etkinlikleri

Ozel Dersler   Bu doğrultuda, Kastelli Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü şöyle diyor: «Kuruluşların toplumsal sorumluluğu, toplumu, kendi içinde kaynaşmış ve geleceğe yönelik hedeflerde ulusal bilinç etrafında birleşmiş olmaktır.» (1) Burada, Genel Koordinatör'ün temsil ettiği toplumsal-ekonomik...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Ebru Sergilerinde Merkezi

  Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari   Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin sanatsal kültür yaşamlarında insanı imrendirecek şu özelliklerle karşılaşıyoruz: 1) Demokratiklik; 2) Siyasal özgürlük; 3) Çoğulculuk. Sözgelişi, İngiltere Kültür Bakanı şöyle diyor: «Siyasal gerekçelerle sanata hiçbir kısıtlama...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Seyhan Belediyesi Çizim Sergisi

Çocuklar İçin Eğitici Kurslar   Ayrıca, bütün bu «maddî kültür anarşisinin ve «çarpık üretim biçiminin temel bir nedeninin dışa bağımlılık oluşu; yani, "yukarıda da değindiğimiz gibi, maddî ve manevî kültür emperyalizminin dayatması altında bulunuşumuz, hiç kuşkusuz, toplumumuzda kitle kültürüne...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Özel Ebru Sanatı

  Universite Deslerine Destek Egitimleri   Kompozisyondaki varlıkların bütün içinde ve birbirleriyle oranları belirlenirken varlıkların konumuna ve hareketine göre oluşan açıların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir.   Açıların tespitinde varlıkların birbirleriyle olan mesafeleri, aralarındaki...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Eğitim Merkezi

Universite Deslerine Destek Egitimleri   Bunun sanat ve kültür yaşamındaki gelişim sürecini yine «Sanat Kimindir?» başlıklı yazımızda görmeye çalışarak, toplumumuzun sanatsal yaşamında devletçilikten bankerliğe nasıl gelindiğini saptamıştık.   Kısaca özetlemek gerekirse, Cumhuriyet'in kuruluş...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Ebru Eğitimleri Merkezleri

    Çocuklar İçin Eğitici Kurslar   Oranları ve açıları doğru tespit etmek için dikey, yatay ve çapraz araştırma çizgileri kullanınız.   Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları gösteriniz....

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Kültür Sanat Etkinlikleri

Fotografcilik Kursları   Üçüncü şekliyle sanata sahip çıkma ise, toplumsal bir kurum olarak sanata sahip çıkılması anlamındadır. Başka bir deyişle, sanatın işlevselliği açısından; toplumda sanata düzen verilmesi, uygulama alanlarının yaratılması ve yönlendirilmesi açısından sanata sahip çıkılması...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Sanat Sergilemeleri

Çocuklar İçin Eğitici Kurslar   Ülkemizin sanatsal kültürüne bu yolda «katkılarını» sürdürme olanağını bulan Kastelli, aslında, kendi eylemi içinde hiç de haksız değil. Çünkü ülkemizde sanatsal kültür bunalımına çözümler aranışında «tek seçenek» gibi görünen büyük kuruluşların kültürel etkinliklere...

Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Hobi Ebru Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Ebru Sanatı Merkezleri

Hobi Kurslari   SANATSAL KÜLTÜRÜN YÖNLENDİRİLMESİ SORUNU Hiç kuşkusuz, toplumca bir «geçiş dönemini yaşamaktayız; buna, «3. Cumhuriyet'e Geçiş» de diyebiliriz. Yeni ekonomik belirlenmenin uzantısında yeni bir üstyapısal düzene geçişi gösteren bu dönem, bizce toplumumuzun kendi tarihsel gelişim...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, En İyi Ebru Kurslar, Hobi Ebru Kursları

Devamını oku...

Özel Atatürk Lisesi Resim Sergisi

Hobi Sanat Gruplarimiz   Egemen kültür anlayışlarının, başından beri bizde yetersiz, tek-yanlı ve yüzeyde kalışlarının ana nedeni, bu tür anlayışların, hiç kuşkusuz, burjuvaca oluşlarına, dolayısıyla, kendi sınıfsal özelliklerinin bir sonucu olarak, idealist felsefeye bağlanmalarına dayanır;...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Çeşitleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Kursu, Ebru Sanatı Teknikleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hobi Ebru Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...