En Başarılı Sanat Kutlamalar

    Çizgi, kitleyi boşluktan ayırır ve tanıtır. Boşluk ve doluluk arasını oluşturan çizgi, formun maddi olarak algılanmasını sağlamaktadır. Onun, üç boyutlu olduğu hissini vererek dokunma duyusunu harekete geçirmektedir. Bu durum çizgiye, diğer elemanlardan daha saf ve etkileyici bir nitelik kazandırmaktadır. Resimleme çalışmalarında çizgi, tek başına gereksinimleri karşılayabilmektedir.   Bir yüzey sanatı elemanı olan çizgi, hareket ve güce sahiptır; bu nedenle tanınması ve kullanılması zordur. Çizgiler, yapılarından kaynaklanan bazı anlamlara sahiptır. Sanatçının heyecanını yansıtır ve...

Devamını oku...

Sergilerden Fotoğraf Kareleri

  Atölyenizde bulunan doğal ve yapay nesnelerle bir kompozisyon oluşturunuz. Kompozisyonunuzda cam, metal, ahşap ve deri gibi nesnelerle, sebze, meyve, bitki, deniz kabukları gibi farklı dokusal yapıya sahip nesneler seçiniz. Oturma konumunuzu, ışığın kompozisyona yandan gelmesini sağlayacak şekilde oluşturunuz. Kompozisyonda ışığın etkisiyle oluşan dokusal etkileri inceleyiniz.   Doku, nokta, çizgi ve leke elemanlarını kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz. Nokta, çizgi ve leke elemanlarını nesnelerin dokusal etkilerini yansıtacak şekilde kullanarak elemanlar arasında bütünlük oluşturmaya...

Devamını oku...

En İyi Sanat Etkinlikleri

Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin bulunduğu mekândaki nesnelerin fi gürle bağlantısını inceleyiniz. Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Kompozisyonda mekânın oluşması ve derinliğin algılanması açısından, model ve nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları değerlendiriniz.Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Modelin kendi içinde ve nesnelerle olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini...

Devamını oku...

En İyi Kültür Sanat Sergileri

Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Modelin kendi içinde ve nesnelerle olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model ve nesnelerin ön, yan ve üst planlarını göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz.

Devamını oku...

En İyi Sanat Yılı

Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin bulunduğu mekândaki nesnelerin figürle bağlantısını inceleyiniz. Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Kompozisyonda mekânın oluşması ve derinliğin algılanması açısından, model ve nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları değerlendiriniz. Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Modelin kendi içinde ve nesnelerle olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur...

Devamını oku...