Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

Sanat ve İnsanlar

Türkler, tarih boyunca çok geniş bir coğrafi alana yayılmış olup buralarda birtakım farklı müzik kültürleriyle etkileşim içine girmişlerdir. Bu etkileşimler sonucunda Türk müzik kültürü pek çok koldan beslenmiş ve zengin bir yapıya kavuşmuştur.   Böylesine zengin bir kültür mirasının izlerini...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu

Devamını oku...

Unutulmayan Güzel Sergiler

Modern Sanat ve Tasarım Akımları20. yy. başlarında ortaya çıkan Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm,De Stijl, Süprematizm, Konstrüktivizm gibi modern sanat akımları, dönemin grafik tasarımını da etkilemiştir.Kübizm, Rönesans sanat geleneğine karşı yeni bir görsel dil geliştirmiştir.Bu akımın habercisi,...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Atatürk Parkı Segisi nerededir

  Tuval üstünde çalışmayı deneyelim. Bu alıştırma için tuvale basit bir manzara çizdim. Bu, akrilik tekniklerini öğrenmeye geçmeden önce yapacağınız san alıştırmadır. Biraz ileri olmakla birlikte şimdiye kadar yaptığınız alıştırmalara çeşni katacaktır. Buraya kadar kullandığınız yöntemlerden yararlanarak...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu

Devamını oku...

Sergi Yapan Öğrenciler

Üretimin etkisiyle insanlar sözü, resmi, yazıyı, basım teknikleri, fotoğrafı, telgrafı, telefonu, radyoyu, sinemayı, televizyonu ve bilgisayar sistemlerini geliştirmişlerdir. Kitle iletişimi ortaya çıkmıştır.   Giderek toplumsal üretim ve yeniden üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir....

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Dış Mekanlarda Acılan Sergiler

    Akademi ile tüm sanat yaşamı boyunca mücadele eden sanatçılardan Edouard Manet (Eduvar Mane,1832-1883), Parisli burjuva bir aileden geliyordu. Bu durum, sanatçının şehirli bir anlayışla eser vermesinde ve modern hayatı konu edinmesinde önemli bir etken oldu.   Manet; Frans Hals, Velazquez...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kğltür Sanat Sergiler ve Etkinlikler

Artık resim yapmaya başlayabilirsiniz. Kağıdın üstüne boyayı sürmek ilk kez resim yapanlar için aşılması zor; bir engeldir. Ne yazık ki hiç deneyimimiz olmayan işlere gelince çekingen davranıyoruz.   Bazen yakınlarımız da bu konuda pek yardımcı olmuyorlar. Resme yeni başlayan biri için aile fertlerinden...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Atatürk Parkı

    “Bir olayın başlangıcından bitimine kadar geçen süredeki her somut veya soyut kavramdan edinilen izlenimleri anlatma biçimi.” anlamına gelen “impression” (ing.) sözcüğü Türkçede “etki, izlenim” anlamındadır.   Ressamlar için izlenim, biçimin gözde bıraktığı etkidir. İzlenimciler, yeni estetik...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu

Devamını oku...

Çalışmalarımız da Bir Sunu ACS Sergileri

  Bundan sonra yapacağınız kır gezintilerinizde, çevrenize gözlerinizi kısarak bakın. Gölge ve ışığın daha iyi belli olduğu rahatlıkla çizebileceğiniz kesin şekiller görecek ve o manzaranın resmini yapmanın düşündüğünüzden daha kolay olduğunu fark edeceksiniz. Şekil 14'de bir kır manzarasının kurşunkalem...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Etkinlik Programları

  Akrilik boyaları tanıttıktan sonra şimdi de gerekli olan fırçaları tanıyalım. Fırçalar, tuval üstündeki, resimleri, formları yardımcı olan en önemli gereçlerinizdendir. «Hangi fırçalar gereklidir.» diye sorulduğu zaman cevabım «En üstün kalitelisidir» Unutmayın, becerilerinizin ve duygularınızın...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu

Devamını oku...

Seyhan Belediyesi Resim Sergilerimiz

  SULU BOYA RESİM NASIL YAPILIR?   Konu önce resim kâğıdı üzerine ana hatları ile çizilir. Çizerken kalemi bastırmamalı ve zorunlu olmadıkça silgi kullanılmamalıyız. Çünkü koyu renkteki kurşun kalem izleri şeffaf olan sulu boyanın altından gözükebilir.   Ayrıca silgi ile yıpranan yerlere sürülen...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Seyhan Belediyesi Sanat Sergileri

  Çağımızda, resim yapmak isteyen her kesin ortak duygusu yaratma içgüdüsüdür. Ne yazık ki çoğu İteri yaşlarına kadar bu içgüdülerinin farkına varmazlar. Ancak içle rinde bir şeylerin kıpırdadığını duymak onları resim yapmaya itebilir. Bazıları için resim yapmak, büyüleyici, cazip ve dinlendirici...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Çizim Etkinlikleri ve Sanat Performansları

Çalışma sırasında kuruyan kısımlar olursa yeniden süngerle ıslatılmalıdır. Kullanılan boyalar tüplerdeyse palete sıkılır. Eğer kuru cinsten ise boyalar yumuşasın diye renklerin üzeri birkaç damla su ile ıslatılır.   Boyama işlemine başlarken aradığımız renkleri denemek için ikinci bir kâğıt bulundurmamızda...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu

Devamını oku...

GSAM Derneği Resim Sergisi

  Şimdi de gazete kâğıdı kullanacağız. Sayfa 30 da üstüne muz resmi yapılmış bir gazete kâğıdı görülüyor.Muz resmi önce gazetenin üstüne 3B kalemiyle çizilmiş sonra da arka fon boyanmıştır. Kaleminizin izlerine sadık kalmanız gerekmiyor. Kenarlardan taşırmanızın bir sakıncası yok, sonra boyayla...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Görsel Sanat Programları Ve Sergilemeler

   Naylon fırçalarınızı suda sürekli tutabilirsiniz; benim bazı fırçalarım yedi yıldır suda duruyorlar. Bu, fırçaya zarar vermez, tam tersine boyaların fırçanın üstünde kuruyup sertleşmesi önlenir.   Suda bekletmeyi unuttuğunuz ve üstünde boyanın kuruduğu fırçalarınızı bir gece tinerde bırakın....

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sergi Manzaraları

  İmgenin anlamı ve zihinde durağan olanı değiştirme özelliği ilk denemede, algı sistemini rahatsız edebilir. Çünkü alışılmışın resmi bozulmuştur. Yollar, sıralı anlamlar, öz ve biçem benzerlikleri, alılmayanın alıştığı yolda ilerlememektedir. Yaratılan imge, zihinde yer edininceye kadar anlaşılır...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanat Faaliyetleri

  Sanat eğitimi alan bir kişi, sadece dinleyen, okuyan, araştıran ve anlatan konumunda değildir. Aynı zamanda, gören, gözlemleyen, inceleyen, yorum katan, uygulayan ve değerlendirendir.   Öğrencinin bu faaliyetlerini desteklemek amacı ile müze, ören yeri, sit alanı, sanat galerileri, sanatçı...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu

Devamını oku...

Kültür Sanat Sergileri

İlk olarak renkleri ele alalım. Çevremizdeki yüzlerce renk yeni başlayanlar için baş döndürücü olabilir. Esasında bunu başı bu üç rengin karışımından elde edilir. Kırmızı, sarı ve mavinin değişik tonları ve karışımlarıyla doğanın renklerini canlandırabiliriz.   Şekil 4'e yeniden bakacak olursak...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resim Kursları Sergi Salonları

Gerilmiş bezin resim yapılır hale getirilmesi: Bezin emiciliğini giderecek şekilde boyanması gerekir. En basit şekliyle; inceltilmiş plastik boya ile 2 veya üç kat, katlar arası ince zımpara ile zımparalanarak boyanır.   Bu durumda tuval sathı düzgün bir hal alır. Ancak emiciliği fazladır. Son...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Karma Sanat Sergileri

Paletimdeki renklerin arasında siyahın bulunmadığını fark ettiniz. Siyahı bazı ressamlar kullanır, bazıları da kullanmazlar. Ben kullanmayanlardanım. Siyahı birincil renklerin karışımından elde ediyorum.   Yeni başlayanlar için siyahı böyle elde etmek zor olabilir. Bu yüzden hazır siyah boyalardan...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kız Lisesi Resim Sergisi

  Sol aşağı köşedeki muz resmi astar maddesinin üstüne yapılmıştır. Kâğıdın emiçiliğinin önlenmesi için önce astar maddesi sürülmüş sonra üstüne 3B kalemiyle muz resmi çizilmiş ve aynı renklerle boyanmıştır.   Sağ aşağı köşedeki portakal resmi ise doğrudan gazetenin üstüne yapılmıştır. Portakalı...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Büyük Sergiler

Sürrealistler; eserlerinde düşlerden, bilinçaltından ve sezgiden yararlanmıştır.Sürrealizmin en çok kullanıldığı alanlar, fotoğraf ve illüstrasyondur. En önemli temsilcileri; Max Ernts (Maks Örnist), Joan (Can) Miro, Rene Magritte (Magrit) ve Salvador Dali’dir.   De Stijl sanatçıları, ilkel renkler...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Büyük Şehir Belediyesi Tiyatro Fuayesin Sergiler

SANAT NEDİR?Sanat; düş gücü, yaraticilik ve yetenek gerektiren bir insan etkinliidir. Baflka deyiflle bir duygunun, bir düflüncenin, bir tasarinin veya güzelli¤in anlatiminda kullanilan yöntemler sonucu ortaya çikmifl üstün yaraticiliktir. İnsanlarin çok eski zamanlardan beri duygularini düflüncelerini...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Öğrencilerimizin Sergileri

Dikdörtgenin altına göz hizasını temsilen bir çizgi çektim. Bu çizginin sağına kaçış noktasını işaretledim. Bir cetvelle dikdörtgenin köşelerinden kaçış noktasında kesişecek dört Çizgi çizdim.   Böylece "kutunun dört yüzeyini elde ettim. Elde ettiğimiz saydam bir kutunun perspektif çizimi etkisidir....

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Parkta Açılanlar

    19. yüzyılda, çağdaşlaşma yolunda ilk ve önemli adımlardan biri III. Napolyon’un belediye başkanı Georges Haussmann (Corç Hausman)’ı Paris’i olağanüstü bir şehir olarak yenilemesi için görevlendirmesidir.   Çünkü Avrupa kültür yaşamında çok önemli bir yeri olan, Fransız Devrimine ev sahipliği...

Hobi Kursları, Fotoğraf Çekme Eğitimi, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Eğitimi Kulüpleri, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları, Temel Fotoğrafçılık Kursu

Devamını oku...