Sanat Kültür Ve Heykel

Batı ülkelerinde de toplumcu ülkelerin bu alandaki yayınlarıyla ilgili yapıt ve çeviriler de yok denecek kadar az. Dolayısıyla, aslında, estetik ve sanat alanında çok geniş ve derinlemesine çalışmaların yer aldığı toplumcu ülkelerdeki literatürden «cahillik derecesinde» habersiz olduğumuz gibi, habersiz kalmakta da oldukça kararlı genel sanat kamuoyumuz.   Böylece, sanatı bilimsellikten uzakta tutmaya çalışan Batı burjuva düşüncesinin toplumumuz üzerindeki ağırlığını duymamak elde değil. Gerek öğretim kurumlarımız içinde, gerek dışında, estetiğin bir bilim olarak ele alınışına rastlayamıyoruz....

Devamını oku...

Sanat ve Eğitimleri

Her şeyden önce, estetik ve sanat alanında, sizin de belirttiğiniz gibi, günümüze yakışmayan verimsiz tartışma ya da yaklaşımların sona ereceği beklentisi. İkinci, artık böyle bir kitap göz önüne alınmaksızın, bu konuda çalışmalara girişmenin istenen verimliliğe ulaşamayacağı.   Öte yandan, bu yöndeki kuramsal çalışmaların artması beklentisi. Birincisi çeviri alanında; ikincisi, özgün yaratma alanında. Hiç kuşkusuz, bizler için, bu ikincisi en önemlisi.   Bu da hiç kolay değil. Çünkü «Estetik ve Sanat» kitabında da açıkça görüldüğü gibi, bu alandaki çalış¬ma öbür birçok alanları da içeriyor;...

Devamını oku...

Çocuklar İçin Özel Kurslar

Hiç kuşkusuz, toplumsal gelişmede olduğu gibi, sanatsal gelişmede de yalnız ilerlemeler değil, ama gerilemeler de görülür; çünkü gelişme, çelişkili bir süreçtir.   Eski ile yeni'nin çelişmesini içinde taşıdığı kadar; eski'nin yeni ya da yeni'nin eski üzerindeki baskısını da taşır. Eski ile yeni'nin çatışması eski'nin egemenliğiyle sürdüğünde sanatsal gelişme gerilemeye yönelir; ama yeni, eski'ye egemen olursa sanatsal gelişme ilerlemeye yönelir.   Bu nedenledir ki, sanatsal gelişme, mutlak bir süreci değil, ama göreceli bir süreci kapsar. Bunun başlıca bir nedeni de, toplumsal gelişme...

Devamını oku...

Heykel Ve Seramik Atölyelerinde Öğrenciler

Toplumlarda maddi üretimin gelişmesiyle manevi üretimin gelişmesi arasındaki bağıntı öylesine karmaşıktır ki, bilindiği gibi, «sanatın bazı en parlak dönemlerinin, ne toplumun genel gelişmesiyle, ne de toplumun adeta iskeletini oluşturan maddi temeli arasında bir uygunluk görülür.»   Ne var ki böyle bir olgu, belli dönemlerin sanatsal yaratımları ile o dönemlerin maddi üretimi arasındaki bağıntının varlığını ortadan kaldırmaz. Nitekim örneğin, «kapitalist üretim tarzı, Ortaçağ'daki üretim tarzından başka bir manevi üretim şekline karşılık verir.» Bir başka deyişle, kapitalist üretim tarzı...

Devamını oku...

En Başarılı Seramik Atölyeleri

Bu bağıntı, mutlak olmamakla birlikte, karşılıklı uygunluk içinde olabilir.   Yukarıdaki «bazı parlak dönemler» deyiminden de anlaşılacağı üzere, tarihte, sanatsal yaratımların ileri düzeyde oluşlarıyla birlikte, toplumsal maddi ya Piyada üretim düzeyinin de ileri olduğu dönemlere rastlanabilir (örneğin, gerek Rönesans dönemi, gerekse Osmanlı'da «Kanuni Dönemi», hem toplumsal ilerleme ve gelişmeyi, hem de sanatsal ilerleme ve gelişmeyi, hatta yetkinliği bir arada barındıran dönemlerdir.

Devamını oku...