Başarılı Unutulmayan Ebru Sergileri

  Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz.   Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının; ritim, denge, hareket, birlik ve bütünlük oluşturmasına dikkat ediniz.   Nesnelerin hareket...

Başarılı Unutulmayan Ebru Sergileri

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar     Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın yönüneve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgive leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz.   Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının; ritim, denge, hareket, birlik ve bütünlük oluşturmasına...

Başarılı Unutulmayan Ebru Sergilerinde

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın yönüneve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgive leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz. Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının; ritim, denge, hareket, birlik ve bütünlük oluşturmasına dikkat...

Çocuklar İçin Ebru Sergiler

KÜLTÜR SORUNUNA KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Günümüzün kültür sorunlarını, günümüzde kültürün aldığı çeşitli görünüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için, doğru bir kültür kuramına, kültür düşüncesi ve anlayışına sahip olmamız gerekir.   Böyle bir kuramın oluşturulabilmesi ya da geliştirilebilmesi...

Çocuklar İçin Ebru Sergileri

KÜLTÜR SORUNUNA KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Günümüzün kültür sorunlarını, günümüzde kültürün aldığı çeşitli görünüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için, doğru bir kültür kuramına, kültür düşüncesi ve anlayışına sahip olmamız gerekir.     Böyle bir kuramın oluşturulabilmesi ya da geliştirilebilmesi...

Çocuklar İçin Ebru Sergileri

Ebru Kursları KÜLTÜR SORUNUNA KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Günümüzün kültür sorunlarını, günümüzde kültürün aldığı çeşitli görünüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için, doğru bir kültür kuramına, kültür düşüncesi ve anlayışına sahip olmamız gerekir.   Böyle bir kuramın oluşturulabilmesi ya da...

Çocukların Katıldıkları Ebru Sergileri

    Çağımızdaki burjuva felsefesi, idealist kültür anlayışı da kültürü maddi temellerinden sıyıran, üretim ilişkilerinden ve insanın pratik eylemselliğinden soyutlayan bu geleneksel burjuva idealist felsefesinin çeşitli değişik görünüşleriyle devamından başka bir şey değildir.   Bütün bu gibi görüşleri...

Çocukların Katıldıkları Ebru Sergileri

Çocuklar İçin Ozel Kurslar   Çağımızdaki burjuva felsefesi, idealist kültür anlayışı da kültürü maddi temellerinden sıyıran, üretim ilişkilerinden ve insanın pratikeylemselliğinden soyutlayan bu geleneksel burjuva idealistfelsefesinin çeşitli değişik görünüşleriyle devamından başka bir şey değildir.   Bütün...

Çocukların Katıldıkları Ebru Sergisi

  Çağımızdaki burjuva felsefesi, idealist kültür anlayışı da kültürü maddi temellerinden sıyıran, üretim ilişkilerinden ve insanın pratik eylemselliğinden soyutlayan bu geleneksel burjuva idealist felsefesinin çeşitli değişik görünüşleriyle devamından başka bir şey değildir.   Bütün bu gibi görüşleri...

Çok Kolay Çocuklar İçin Ebru Sergileri

Ebru Kursları   KÜLTÜR SORUNUNA KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Günümüzün kültür sorunlarını, günümüzde kültürün aldığı çeşitli görünüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için, doğru bir kültür kuramına, kültür düşüncesi ve anlayışına sahip olmamız gerekir.   Böyle bir kuramın oluşturulabilmesi ya...