Çok Başarılı Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin Heykel Kursları

  Hobi Sanata Gonul Verenler Bu nedenle, eleştirel gerçekçilikle toplumcu gerçekçiliğin yaratma ilkeleri arasında farklılıklar olduğu gibi; sözgelişi, toplumcu gerçekçilik, eleştirel gerçekçiliğin yaratma ilkelerinin değişik (toplumcu) konularla sürdürülmesi demek değildir; bugünkü eleştirel Gerçekçilikle 19. yüzyıl eleştirel gerçekçiliği arasında da farklılıklar vardır.   Kaldı ki, toplumcu gerçekçilik de, gerek estetiksel özelikleri, gerekse kategorileri bakımından dural, donmuş ve sona ermiş bir durumda değil; sürekli devingenlik ve değişim içindedir.   Kısacası, gerçekçilik...

Devamını oku...

Çok Başarılı Heykelcilik Dersleri

  Hobi Sanat Egitici Kurslar Öte yandan, gerçekçilik sınıfsal olduğu kadar ulusal özellikler de taşır, ama sırf ondan ötürü de değişik tanımlama ara girmez; örneğin, Atilla ilhan'ın «ulusal bir bileşim» diye nitelediği «toplumsal gerçekçilik»e bakarsak, o zaman kendi öne sürdüğü şekilde, Pîekhanov'un estetik tezleriyle her ulusun kendi sanatsal deneyim özelliklerinin bileşimi sonunda, dünyada ne kadar ulus varsa hepsinin karşılığı olmak üzere o kadar çeşitli gerçekçilikler olacaktır.   Aslında, söz gelişi, Dostoyevski için söylenen «psikolojik gerçekçilik» ya da Çekhov için söylenen...

Devamını oku...

Çok Başarılı Heykel Seramik Atölyesi

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari Gerçekçiliğin tarihsel konumunu belirlerken öbür yönelimlerle olan ilişkisini de doğru olarak belirlemek gerektiği gibi, gerçekçi - olmayan yönelimlerin de kendi içlerinde doğru olarak belirlenmesini gerektirir. Söz gelimi, Nedim Gürsel gibi, gerçekçiliği romantisizmden sonra ortaya çıkmış bir akım ve romantisizmi «yazın tarihinde genel bir başkaldırı niteliği taşıyan ilk adım»  olarak görürsek; bir başka deyişle, insanoğlu tarihinde o zamana kadarki en büyük ilerici devrim sayılan Rönesans'ın gerçekçilerini, Orta Çağ feodal düzenine karşı ilk büyük başkaldırı...

Devamını oku...

Çok Başarılı Resim Heykel Sanatı Öğrencileri

  Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Egitim Kurslari Gerçekçiliğin Tarihinin en önemli özelliklerinden başlıca sının, gerçekçilik yöntemi ile doğrultusunun bir arada tarihsel olarak belirlenişi içinde verilmesi olduğunu söylemiştik. İşte bu anlamda, toplumcu gerçekçiliğin dünya sanatsal-tarihsel süreci içinde nasıl doğduğu burada derinlemesine bir bakışla verilmektedir. Başka bir deyişle, toplumcu gerçekçiliğin doğuşu ve gelişmesi, toplumcu gerçekçilik ile dünyanın ileriye doğru dönüşüme uğraması arasındaki yasallık içinde ortaya konmaktadır.   Çağın gerçeklerinin kavranması...

Devamını oku...

Çok Başarılı Özel Heykel Siparişleri Yapılır

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Çünkü toplumcu gerçekçilik, burjuva öznelci estetiğe bağlı kişilerin çarpıtmaya kalkıştıkları gibi, yakıştırma bir terim değildir; tam tersine, kendi tarihsel yasallıklarını, varoluş nedenselliklerini kendinde barındırır. İşte, dünya sanat ve edebiyatındaki yerini bu tarihsel zorunluluktan alan toplumcu gerçekçiliğin çağımız sanat ve edebiyat sürecinin başlıca ekseni ve itici gücü haline gelmiş olmasının nedeni de budur, kendi belirleyici başlıca özelliği açısından evrensel bir nitelik taşır.   Bu anlamda «çağdaş» sanat ve edebiyat toplumcu...

Devamını oku...