Çok Başarılı Ev Hanımları Yeni Meslekler Peşindeler

  Payjaj Mimarligi Kurslari   Gerçekliği bilmenin bir kategorisidir tipiklik. Biz gerçekliği ancak tipiklik içinde kavrayabiliriz. Buysa, demin açıklamaya çalıştığım anlamda, doğal öğeyle görel bağımlılık demektir; yani, ne^natüralizmin yaptığı gibi, doğal öğeyle tam bağımlılık, nede biçimciliğin yaptığı gibi, doğal öğeden tam bağımsızlık, başka bir deyişle, tipiklik, bizim gerçekliği, ne salt mutlaklık, ne de salt görecelik içinde kavramaktan alıkoyan bir bilgi-kuram-sal kategoridir.   Nitekim değer-bilgisel (aksiyolojik) eksik yanıyla birlikte, Lukacs'ın temel yaklaşımı da...

Devamını oku...

Çok Başarılı Kadın Ve Sanat

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler Çünkü tüm bu sanat ve edebiyat eğilimleri, burjuvazinin «insanlık durumu»nu, gerçekliğini «dogmalaştırma»ya çalışan sanat ve edebiyatın karşısında yer alırlar. Toplumcu gerçekçi edebiyatın alanı, bu anlamda, demokratik ve halkçı sanatın alanıyla örtüştüğü içindir ki çağımız edebiyat sürecinin başlıca itici gücü olmuş, evrensel bir nitelik kazanmıştır.   Öte yandan, çağın değişen gerçekliğinin kavranmasına dayandığı için de toplumcu gerçekçiliğin bir başka özelliği kendi tarihselliği içinde değişmesidir. Yine burjuva sanat ve edebiyat düşünürlerinin...

Devamını oku...

Çok Başarılı Heykel Siparişleri İtinayla Alınır

Hobi Sanat Gruplarimiz Ne var ki, gerçekçiliğe karşı olan yazarlar bu ayrımı ortadan kaldırmak isterler. Söz gelişi, yine Ferit Edgü, gerçekçiliği u sınıfsal özelliğinden soyutlayıp «etkisizleştirilmiş» etmeye çalışarak şöyle soruyor:   «Gerçekcilik'in faşizmi ve sosyalisti yok mu?»   Faşistini bilmiyoruz, sosyalist gerçekçilik olup olmadığı sorusu da bize abes görünüyor; yalnız, belirtmek istediğimiz şey, gerçekçiliğin burjuva gerçekçiliği ve toplumcu gerçekçilik olarak farklılık gösterdiği ve böyle bir ayrımlamanın, yaratma ilkeleri bir yana, en azından, sanatın kendi sınıfsal özelkliginden...

Devamını oku...

Resim Heykel Sergileri

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler sizinle birlikte kararlaştırılabilir. Hafta sonu veya akşam saatlerinde de ders alabilirsiniz. Heykel çalışmaları kilden, alçıdan, tahtadan, mermerden ya da taştan oyma, (yontma) şeklinde yapılmaktadır. Kursiyerlerimizin daha çok talepleri büst ve rölyef çalışmalarıdır. Heykel yapımı yetenek, bilgi...

Devamını oku...

Heykel Resim Dersleri

Kursda Ogretilen Teknikler Heykel Kursları, Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler sizinle birlikte kararlaştırılabilir. Hafta sonu veya akşam saatlerinde de ders alabilirsiniz. Heykel çalışmaları kilden, alçıdan, tahtadan, mermerden ya da taştan oyma, (yontma) şeklinde yapılmaktadır. Kursiyerlerimizin daha çok talepleri büst ve rölyef çalışmalarıdır. Heykel yapımı yetenek, bilgi...

Devamını oku...