Heykel Ve Seramik Atölyelerinde Öğrenciler Çalışmaları

  Toplumlarda maddi üretimin gelişmesiyle manevi üretimin gelişmesi arasındaki bağıntı öylesine karmaşıktır ki, bilindiği gibi, «sanatın bazı en parlak dönemlerinin, ne toplumun genel gelişmesiyle, ne de toplumun adeta iskeletini oluşturan maddi temeli arasında bir uygunluk görülür.» Ne var ki böyle bir olgu, belli dönemlerin sanatsal yaratımları ile o dönemlerin maddi üretimi arasındaki bağıntının varlığını ortadan kaldırmaz.   Nitekim örneğin, «kapitalist üretim tarzı, Ortaçağ'daki üretim tarzından başka bir manevi üretim şekline karşılık verir.» Bir başka deyişle, kapitalist üretim...

Devamını oku...

Çocuklar İçin Özel Kurslar

Hiç kuşkusuz, toplumsal gelişmede olduğu gibi, sanatsal gelişmede de yalnız ilerlemeler değil, ama gerilemeler de görülür; çünkü gelişme, çelişkili bir süreçtir. Eski ile yeni'nin çelişmesini içinde taşıdığı kadar; eski'nin yeni ya da yeni'nin eski üzerindeki baskısını da taşır.   Eski ile yeni'nin çatışması eski'nin egemenliğiyle sürdüğünde sanatsal gelişme gerilemeye yönelir; ama yeni, eski'ye egemen olursa sanatsal gelişme ilerlemeye yönelir.   Bu nedenledir ki, sanatsal gelişme, mutlak bir süreci değil, ama göreceli bir süreci kapsar. Bunun başlıca bir nedeni de, toplumsal gelişme...

Devamını oku...

Açılan En Güzel Heykel Sergileri

  Ne var ki, kitabın bir başka çok önemli özelliği olarak, bu bütünsellik, kapalı bir estetik yaratmaya çalışan bazı maddeci düşünürlerden, örneğin Lukacs'tan farklı olarak, «dinamik» bir bütünsellik; çünkü temelinde pratikle ilişkisi içinde ele alınmakta.   Bir başka deyişle, sistemsel var olma ve gelişmenin dinamiklerinin ortaya konması sonucu, kitap-soyut-düşünsel, kurgusal bir yapıt olmaktan çıkarak, pratik içindeki yerine bağlanıyor, yani, bu dinamiği oluşturan «değer» ve «değerlendirme» ilişkileri burada temel ölçüt oluyor.   Buysa, estetik ve sanatın farklı değer ve değerlendirmelerin,...

Devamını oku...

Özel Resim Bölümü Dersleri

  Hobi Sanat Gruplarimiz Kullanılacak Araç ve Gereçler 1. Resim kâğıdı 25x35 cm 2. Yumuşak sivri uçlu kurşun kalem 3. Yuvarlak ve köşeli formlu objeler Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda kompozisyonun basit geometrik yapısını çizmiş olacaksınız. Desen plastik sanatların her görev üstlenmiştir. Bunlardan birincisi, sanatçı alanında geçerli bir eğitim disiplinidir. Desen adaylarının temel eğitimi için kullanılmasıdır. Usta çizmek her şeyden önce baktığını görmeyi sanatçılar, usta çırak ilişkisi içinde disiplinli bir öğretir. Desen çizerken nesneler üzerinde desen eğitiminden geçmişlerdir....

Devamını oku...

Özel Resim Çizme Dershaneleri

  Hobi Sanata Gonul Verenler Işık Gölgeye Göre Planlara Ayırma Işık alan bütün objeler ışık değerleri ile gölgelendirilerek koyu-açık yolu ile hac imlendirilir. Bu zıtlık yolu ile objeler etkileyici duruma sokulur. Bazı yerlerde perde perde açılan ya da koyulaşan ton dereceleri ile, bazen de açık-koyu zıtlık yolu uygulanarak objeler hac imlendirilir.     Önden, hafif yandan gelen ışık formu ve hacmi en iyi gösteren ışık türüdür. Işığın yönü kadar ışığın miktarı da resimde önemli bir faktördür.

Devamını oku...

Günün Sözü

Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.

Voltaire