Dijital Sanat Kaynakları

Thumbnail image 

 

Hızla gelişen teknoloji ile 21. yüzyıl insanının çevresi ve yaşantısı sürekli değişmektedir. Bireylerin yaşamlarına eklenen her yeni teknolojiyle birlikte algılarının değiştiği, bir kuşak öncesinin “yeni” olarak nitelendirdiği teknolojilerin, bugünün çocukları için artık yeni olmadığı görülmektedir.

 

Bireysel ve toplumsal algılardan beslenen sanat yeni bir dil geliştirmekte, dünya çapında birçok sanatçı dijital sanat alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Bireyler sanat ortamında gelişen bu yeni dili öğrenmek için çok katmanlı, birbiri içine geçmiş, sınırları erimiş durumları çözmek zorunda kalmaktadır. Teknolojik gelişmelerin etkisinin en çok görüldüğü alanlardan biri de eğitimdir. Farklı disiplinlerden bir çok öğretmen dijital teknolojileri öğrenmeye dahil ettikleri ortamlar düzenlemektedir. Sanat eğitiminin de günün koşullarına göre şekillenen değişim ve gelişimlere uyum sağlaması gerekmektedir.

 

Ancak Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programlarında sanat eğitimindeki gelişmelere karşılık gelecek kazanım ya da etkinliklere rastlanmamaktadır. Bu araştırmada, geliştirilen Dijital Sanat dersi aracılığı ile dijital teknolojilerin sanat eğitimine nasıl entegre edilebileceği sorusuna cevap aranmıştır. Bu çalışma, araştırmacının aynı zamanda dersin uygulayıcısı olduğu süreçte yeni bir dersin uygulamalarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini içerdiğinden eylem araştırması modeli aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Araştırmanın uygulaması 2011-2012 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, seçmeli ders olarak açılan Dijital Sanat dersine devam eden 12 öğrenci ile dersi yürüten öğretim elemanı olarak araştırmacı oluşturmaktadır.

 

Araştırmanın verileri, 3 Ekim 2011-2 Ocak 2012 tarihleri arasındaki 14 haftalık ders döneminde işlenen 42 ders saatinde yapılandırılmıştır. Araştırmada, teknoloji kullanım bilgi formu, derslerin video kayıtları, araştırmacı günlüğü, öğrenci günlükleri, yarı yapılandırılmış görüşmeler, blog gönderimleri ve ders dokümanları veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiş, elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde yorumlanmıştır.

 

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlardan yola çıkılarak uygulamaya ve daha sonraki araştırmalara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan önemli görülen bazıları şu şekilde sıralanabilir: Öğrencilerin görüşlerine göre, Web 2.0 araçları öğrenme ortamına eklenerek teknolojinin sanat eğitiminde kullanımına ilişkin algıları olumlu yönde gelişmiştir.

 

Öğrenciler, dijital sanat içeriği kapsamında incelenen eser örnekleri, okuma, araştırma ve uygulamaları içeren etkinlikler yoluyla sanatsal algılarının genişlediğini belirtmiştir. Uygulama sırasında öğrencilerin araştırma yapma ve grupla çalışma konusunda sorunlaryaşadığı bulgulanmıştır.

 

Bu problemler sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler yoluyla en aza indirilmeye çalışılmıştır. Dönemin başlangıcında öğrencilerin dijital sanat ile ilgili ön bilgileri olmadığı görülmüştür. Uygulama sonunda öğrencilerin dijital sanat ile ilgili temel karakteristikleri ifade edebilir duruma geldiği söylenebilir.

 

 

Dersin bitiminden sonra açılan dijital sanat sergisi yoluyla etkili grup çalışması sağlandığı ve öğrencilerin dijital sanat çalışmalarının hayata geçirildiği söylenebilir. Öğrenciler, gelecekteki öğretim deneyimlerinde dijital teknolojileri eğitimsel araç olarak kullanma ve içerik olarak dijital sanatı aktarma konusunda farkındalık geliştirdiklerini belirtmişlerdir.

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

 

VideoDerslerVideo Dersi İzle

KarakalemBoyamaKarakalemKuruBoyaKuruBoyaSuluBoyaDersleriSuluBoyaPastelBoyaPastelBoyaYagliBoyaYagliBoyaPerspektifCizimleriPerspektifDijitalBoyamalarDijital

Thumbnail image

 

Yetişkinler İçin Sanat Etkinliklerimiz

Yetişkinler İçin Sanat Etkinliklerimiz

Hobi gruplarımız, Üniversiteye Hazırlık Gruplarıyla Yıl Sonu Sergilerimiz ve Çocuk Gruplarıyla da Sezon Sonu Sergileri Düzenlemekteyiz Sergimiz 14 ve daha büyük yaştaki tüm resim severlere açıktır. Hafta içi ve hafta sonu gruplarımız mevcuttur. Kursiyer arkadaşlarımız temel teknik bilgileri aldıktan sonra karakalem, yağlı boya, guaş boya, sulu boya veya kuru boya tekniklerinden istedikleri alanda detaylı bilgi alırlar. Yapılan çalışmalarda isteğe göre farklı malzemeler kullanılarak tamamen orijinal resim çalışmaları da yapılabilir.
 Unutmayın Arkadaşlar  "Dünyada Yeteneksiz İnsan Yoktur, Sadece İyi Eğitilememiş Doğru Yönlendirilememiş İnsanlar Vardır." Her yılın Mayıs ayında Büyük şehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi, Seyhan Belediyesi Tiyatro Fuayesi veya Tarihi Kız Lisesi Resim Galerisinde sergimizi açarak yapılan çalışmaları halkımızın beğenisine sunarız. Hobi gruplarımız yılın 12 ayı süresince devam eder, aylık veya dönemlik kayıt yapılabilir

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu

Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu

Güzel Sanatlarına fakültelerine giriş yapmak isteyen öğrencilerin vakit az kaldı diye bir sene beklemesine gerek kalmamaktadır. Hızlandırılmış kursumuz ile üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde iç mimarlık eğitimi almak isteyenler için kaliteli bir eğitim imkanı sunuyor.
Kurs içeriğinde yer alanlar ile sınav heyecanınızı yenmenizi sağlayacak, çizim tekniğinizi ve bilginizi geliştirecek, kariyerinize yön vermenizi sağlayacaktır. Güzel Sanatlara Hazırlık Kursunda eğitim veren bilgili öğretmenlerimiz ile çok büyük bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş eğitmenler, geniş ve ferah atölyeler, özel ders imkanlarıyla Türkiye’nin en iyi İç Mimarlık Kursu sizleri güzel sanatlar sınavlarına başarıyla hazırlayacak. Güzel Sanatlar Kursu ile kendinize güvenecek ve sınavlardan başarıyla geçeceksiniz.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

Çocuklar İçin Cumartesi Kursu

Çocuklar İçin Cumartesi Kursu

Çocuğunuzdaki resim ve sanat yeteneğini keşfedin... Anadolu güzel sanatlar resim kursunda 06 - 13 yaş grubu çocuklarımız resim, suluboya yağlıboya, moda tasarımı heykel seramik cam vitray çalışmaları yaparak güzel sanatlara ilk adımlarını atarlar. Bir yandan çeşitli boya malzemelerinin kullanımlarını ve uygulama biçimlerini öğrenirken, bir yandan da el becerilerini geliştirirler. Sevgili veliler, bu yıl çocuklarınızı ödüllendirerek yeteneklerini keşfediniz. İlköğretim öğrencilerine yönelik sanat ve teknolojik tasarım, resim kurslarımıza katılarak, geleceğin sanatçı adaylarını yetiştirelim.
Çocuk gruplarımızda öğrenciler 11 ay boyunca ders alabilirler. Grup şeklinde yapılan derslerimizin sonucunda, teknik bilgilerin yanı sıra sosyal açıdan da çocuk psikolojisi üzerinde çok olumlu sonuçlar gözlenmektedir. İstenilen tarihte kayıt olunabilir. Her yıl mayıs ayı sonunda çalışmalar çeşitli galerilerde sergilenir. Dileyen çocuklar yaz sezonunda aylık paket programlarımıza da katılabilirler.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

Ebru Kursu

Ebru Kursu

Çizim Sanat Evleri Sanat ile uğraşmak ve bu konuda olan yeteneklerinizi geliştirmek için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız ve bu konuda sizler çizim sanat evleri bulunması ile de sizler istediğiniz gelişimi sağlayabilecek siniz. Yağlı boya kursları gibi sanat kurslarını kaliteli bir şekilde alabilmeniz için de bizler Anadolu Sanat Merkezi olarak profesyonel bir hizmet vermekteyiz.
>Kültür evi olarak yer almamız ile birlikte sanatseverleri buluşturmak tayız ve sizlere de çizim sanat evleri anlamında bizi tercih etmeniz ile birlikte burada onlarla bir araya gelecek ve onların tecrübelerinden yararlanabileceksiniz. Çocuk eğitimi en çok önem verilen konular arasında yer almakta ve bizlerde onların başarıl bir hayat yaşayabilmeleri için sizlerin yanınızda yer almaktayız. Hobilerinizi geliştirebileceğimiz bir merkez olarak da hizmet vermekteyiz ve fotoğrafçılık, heykel, ebru, resim kursları gibi pek çok alanda kursları da burada alabileceksiniz. Çizim sanat evleri anlamında sizler arayışınıza son verebilmek için merkezimizi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..


Hobi Kursları

Hobi Kursları
Hobi gruplarımız, Üniversiteye Hazırlık Gruplarıyla Yıl Sonu Sergilerimiz ve Çocuk Gruplarıyla da Sezon Sonu Sergileri Düzenlemekteyiz Sergimiz 14 ve daha büyük yaştaki tüm resim severlere açıktır. Hafta içi ve hafta sonu gruplarımız mevcuttur.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

Karakalem Kursları

Karakalem Kursları
Hafta içi ve hafta sonu grup seçenekleri mevcuttur. Hafta içi gruplar 01 Ekim - 30 Mayıs arasında,  hafta sonu grupları ise 12 boyunca devam eden gruplardır.  Mayıs sonu veya Haziran ayının ilk haftası, yapılan çalışmalar beğeniye sunularak sergimiz yapılır. Dileyen arkadaşlar çalışmalarını sergide satabilirler. Ayrıca şu an yapım aşamasında olan satış sayfamızda da resimlerinizin satışı sizin adınıza yapılacaktır.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

Ebru Kursları

Ebru Kursları
Çizim Sanat Evleri Sanat ile uğraşmak ve bu konuda olan yeteneklerinizi geliştirmek için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız ve bu konuda sizler çizim sanat evleri bulunması ile de sizler istediğiniz gelişimi sağlayabilecek siniz. Yağlı boya kursları gibi sanat kurslarını kaliteli bir şekilde alabilmeniz için de bizler Anadolu Sanat Merkezi olarak profesyonel bir hizmet vermekteyiz.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

Çocuklar Kursları

Çocuklar Kursları
Geleneksel El Sanatları alanının incisi olan ebru eğitimi konusunda yapılan çalışmaları web sitemizden inceleyebilirsiniz. Çocuklar İçin Geleneksel Osmanlı Ebru Sanatı ile tanışmak için en uygun kurs ortamını Anadolu Sanat Merkezi’dir. Çocuklara yönelik atölye çalışmaları sayesinde minik kahramanlarımız keyifli vakit geçireceklerdir.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

GSF Kursları

GSF Kursları
Hafta içi ve hafta sonu grup seçenekleri mevcuttur. Hafta içi gruplar 01 Ekim - 30 Mayıs arasında,  hafta sonu grupları ise 12 boyunca devam eden gruplardır.  Mayıs sonu veya Haziran ayının ilk haftası, yapılan çalışmalar beğeniye sunularak sergimiz yapılır. Dileyen arkadaşlar çalışmalarını sergide satabilirler.

BU KURSU SATIN AL

Devamı İçin..

 

Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu, Akşam Sanat Okulu, Anadolu Sanat, Atölye Güzel Sanatlar, Cam Sanatı Kursları, Çizim Sanatları, Ebru Sanat Malzemeleri, Ebru Sanatı Bilgi, Ebru Sanatı Boya Hazırlama