En Başarılı Fotoğrafçılık Faaliyetleri

Diğer yandan, Resim-İş öğretmenlerinin sanat eğitimini genellikle kağıt, kalem ve boyaya indirgeyen atölye ağırlıklı yaklaşımlarının, yetersiz ve yanlış bir yönlendirme olduğu; böyle bir anlayış diğer disiplinlerden kopuk, üç boyutlu tasarıma yer vermeyen, fikri boyutu olmayan, öğrencinin tasarım gücünü sınırlayarak onları sanat eğitiminden soğutan bir yaklaşım olduğu da düşünülmektedir Fotoğrafçılık Gezileri AdanaFotoğrafçılık Gezileri AdanaFotoğrafçılık Gezileri Adana

Devamını oku...

En Başarılı Fotoğraf Sergisi Yapan Kursiyerlerimiz

Mihriban Arturk GÜLER İletişim araçlarında teknolojik gelişmeler, iş hayatına yansımış, çeşitli işletmeler bu gelişmeleri kullanmak “rekabet üstünlüğü” sağlamada birer araç haline gelmiştir. İletişim teknolojileri işletmelere, tüketicilere, pazarlama alanında da yeni olanaklar yaratmıştı. İşletmeciler ihtiyaçları dikkate alarak yeni mal geliştirme, etkin dağıtım ve reklam ile tüketici talebini canlı tutmaya çalışmışlardır. Klasik pazarlama anlayışını temsil eden “ne üretirsem satarım, ne üretirsem satarım, yeter ki kaliteli olsun ile sat, nasıl satarsan sat” gibi anlayışları yerini modern pazarlama...

Devamını oku...

En Başarılı Fotoğraf da Muzip Çekimler

İmgenin anlamı ve zihinde durağan olanı değiştirme özelliği ilk denemede, algı sistemini rahatsız edebilir. Çünkü alışılmışın resmi bozulmuştur. Yollar, sıralı anlamlar, öz ve biçem benzerlikleri, alımlayanın alıştığı yolda ilerlememektedir. Yaratılan imge, zihinde yer edininceye kadar anlaşılır olma süreciyle cebelleşecektir. Alımlayıcının zihnini sardığı sürece hareketlilik artacak, yaşamda yer edinecektir. İmgenin hareketi doğrusal olmaktan çok dolaylı hareketleri içerir. Dolayısıyla sorulmamış sorulara öncelik vermeyi düşünür; çünkü imge, düşünme biçimine yönelik hareketler içerisindedir....

Devamını oku...

En Başarılı Fotoğraf da Çılgınlar

“Hiç kuşkusuz, şairin öntasarladığı şiir ile okura sunduğu şiir arasında kimi zaman rastlantılardan, kimi zaman yapısal sorunlardan doğan önemli bir fark bulunur. Yazma süreci kimi yerde öntasarımla imgelemin ve sözcüklerin arasında bir boşluk yaratabilir. Şiir, biraz da bu boşluk ya da ön-tasarımdan kopma ediminden doğar. Dolayısıyla; şair, şiirinin önceden denenmemiş, düşünülmemiş ve hesaplanmamış varlığını gerçekleştirirken onu hem bir yorum haline getirir hem de başka yorumları kışkırtır. Bu araştırma ile; Çoklu Zeka Kuramı’ndan ve eğitim alanındaki en son gelişmelerden yararlanılarak...

Devamını oku...