Sergi Hazırlıkları

YAĞLI BOYA RESİM TEKNİĞİ Rönesans’tan günümüze kadar en çok uygulanan ve kabul görmüş resim tekniğidir. Yağlı boya tekniği yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. İstenmeyen yerler sonradan düzeltilebilir. Yapılan resimler uzun ömürlüdür. Temizlik ve bakımı kolaydır. Yağ (bezir yağı)...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Profesyonel Fotoğraf Kursları

  Binlerce yıldır varlığını sürdüren insan, hayvanlara göre daha savunmasızdır, buna rağmen avcılık yeteneğiyle zekâsını birleştirerek doğayla mücadele etmiştir. Yaşama, yeme ve giyinme gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla avlanmıştır. Yiyecekleri parçalamak için taş kullanmayı akıl etmiştir....

Devamını oku...

En Başarılı Hangi Sergiler Oluyor

Çağımızda, resim yapmak isteyen herkesin ortak duygusu yaratma içgüdüsüdür. Ne yazık ki çoğu ileri yaşlarına kadar bu içgüdülerinin farkına varmazlar. Ancak içlerinde bir şeylerin kıpırdadığını duymak onları resim yapmaya itebilir. Bazıları için resim yapmak, büyüleyici, cazip ve dinlendirici bir...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimizin Çalışmalarından Örnekler ve Eğlenceleri

  Çağdaş sanat için de çağın koşullarına uymak ve bu koşulları yansıtıp geliştirmek endişesi söz konusudur. Çağdaş sanatın ayırıcı özelliği; sanatın boy atması, gelişmesiyle olan doğrudan ilişkisidir. Sanatın kendiliğinden gelişmesi beklenemez. Bu gelişim, çeşitli düşünsel süreçleri gerektirir. Çağdaş...

Eğlenceli Kurslar, Üniversiteye Hazırlık Kursları, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

En Başarılı Resim ve Fotoğraf Sergisi

    Resim yapmak, ilk zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etmek için kullandığı yollardan biridir. Taş devri insanı mağaraların duvarlarını resimlerdi. Bunlar vahşi hayvan resimleri ve av sahneleriydi. Bu resimlerin hangi amaçla yapıldığını söylemek ise zor.   Öğretici amaçla, örneğin çocuklarına...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Orijinal Fotoğraf Çekim Pozlar

    Sanat eğitimi alan bireylerin sanat tarihi bilincini geliştirerek geçmişten günümüze neler yapıldığını bilmesi, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve çağını anlamlandırabilmesi açısından önemlidir. Kültürel birikimini tamamlayan birey, bu sayede bir sanat eserini tanıyıp kavrayacaktır. Geçmişten...

Devamını oku...

Yağlı Boya Sergileri Sergileme Yapıldı

    Modernizmi doğuran nedenlerin ele alındığı metinleri okuyarak soruları yanıtlayınız.   Sözlük anlamıyla “çağdaş” anlamına gelen modern, daima şimdiyi temsil eder; yaşanan zamanı ve yeniyi gösterir. Modernizm terimi ise “çağdaşlık” ve “yenicilik” anlamında geri dönüşsüz, tek yönlü ve ilerlemeci...

Sanat Sergisi, Yağlı Boya Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı GSAM Derneği Resim Sergisi

Şimdi de gazete kâğıdı kullanacağız. Sayfa 30 da üstüne muz resmi yapılmış bir gazete kâğıdı görülüyor.Muz resmi önce gazetenin üstüne 3B kalemiyle çizilmiş sonra da arka fon boyanmıştır. Kaleminizin izlerine sadık kalmanız gerekmiyor. Kenarlardan taşırmanızın bir sakıncası yok, sonra boyayla kapayabilirsiniz....

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf ve Resim Sergisi

    Modernizm, Avrupa’da 17. yüzyılda ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler sistemine ve organizasyona verilen addır. Genel anlamda geleneğe karşı duruş ve ondan kopuşu ifade eden; bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının tamamındaki dönüşüm ya da değişimdir.   Modernizmin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Yapıldı

,   Sanatın geniş kitlelerce daha rahat anlaşılabilmesi, hayatın içinde olması ve kavranabilmesi için sanat eğitimi düşüncesinin başlaması, yaygın ve örgün eğitim içinde yer alma sürecini başlatmıştır.   Sanat eğitimi, görsel düşünceyi gerektirir. Düşünce biçiminin aktarılma şekillerinden biri dil...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Fotoğraf ve Resim Sergilerimiz

    Sanat, insanlığın var oluşundan bu yana sürekli olarak değişim geçirmekte ve insanın ihtiyaçlarını dile getirmektedir. İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır.   Sanat, bir arama ve sorgulama biçimi ya da bir dil olarak tanımlanırsa bu dilin insanoğluyla...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sergi Tarihi Kız Lisesi

Fransız Devrimi sonrası “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” kabul edilerek 1791’de ilk anayasa ilan edilmiştir. Bildiri ile birlikte özgürlük ve eşitlik kavramları gündeme gelmiştir. Bireyler ve devlet arasındaki monarşik ilişkinin başındaki kral, Fransız Devrimiyle ortadan kaldırılınca ortaya çıkan...

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Temel Fotoğrafçılık Ders Notları

    İmge üzerine yapılan bütün açıklamalar ve zihnin bu süreciyle ilgili söylenenler henüz imgenin ne olduğu konusunu netleştirememiştir. Çünkü imge yapı ve oluşum bakımından tek bir tanımı içerisinde barındırmayan yapılara sahiptir. Bir metnin yeniden üretilmesi metnin sınırlarını aşamıyorsa, imgenin...

Devamını oku...

En Başarılı Sergi Faaliyetleri

Çağdaş Dünya Sanatı Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve bunların sınıfta uygulanması planlamanın en önemli bölümleridir. Öğrenme sürecinde öğrenci derse aktif olarak katılmaktadır. Öğretmen...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Günleri

    Batı uygarlığının gelişiminde 18. yüzyıl her bakımdan önemlidir. “Akıl çağı” olarak da nitelendirilen 18. yüzyılda, felsefeden edebiyata kadar “akıl” egemen olmuştur. 18. yüzyılda Avrupa’da örnek ülke konumundaki Fransa, tüm batının yıldızıdır.   Avrupa kıtasının en kalabalık ve refah seviyesi...

Devamını oku...

En Başarılı Öğrencilerimizin Sabanci Sanat Galerisindeki Sanat Sergisi

Şimdi resim kâğıdına geri dönelim. Önce kapağı düz renk bir kitap bulup, kâğıda çizin. Önceki kutu şekline benzer bir cisim olan kitabı boyarken şimdiye dek edindiğiniz diğer becerilerinizden yararlanacaksınız. Her zamanki gibi boyayın.   Sıra sayfaların uçlarını boyamaya gelince gözlerinizi kısarak...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Fotoğraf Geleneği

  SANAT NEDİR?Sanat; düş gücü, yaraticilik ve yetenek gerektiren bir insan etkinli¤idir. Baflka deyiflle bir duygunun, bir düflüncenin, bir tasarinin veya güzelli¤in anlatiminda kullanilan yöntemler sonucu ortaya çikmifl üstün yaraticiliktir.   İnsanlarin çok eski zamanlardan beri duygularini düflüncelerini...

Devamını oku...

Büyük Şehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi Sergiler

SANAT NEDİR?Sanat; düş gücü, yaraticilik ve yetenek gerektiren bir insan etkinliidir. Baflka deyiflle bir duygunun, bir düflüncenin, bir tasarinin veya güzelli¤in anlatiminda kullanilan yöntemler sonucu ortaya çikmifl üstün yaraticiliktir. İnsanlarin çok eski zamanlardan beri duygularini düflüncelerini...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Resim Atölyesi Eğitimleri ve Üretimleri

Tarihsel anlamda sanat kavramının tartışılması 19. yüzyıl sonlarında gündeme gelmiştir. O zamana kadarki bilimsel teorilerde olduğu gibi sanatın sınırlandırılmış kesin bir tanımını yapmak kolay değildir. Geçmişteki düşünür ve estetikçiler, sanatın özüne ilişkin somut verilerden öte, varsayım ve tartışmalar...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

En Başarılı Belediye Sanat Sergileri

Çağımızda, resim yapmak isteyen her kesin ortak duygusu yaratma içgüdüsüdür. Ne yazık ki çoğu İteri yaşlarına kadar bu içgüdülerinin farkına varmazlar. Ancak içle rinde bir şeylerin kıpırdadığını duymak onları resim yapmaya itebilir. Bazıları için resim yapmak, büyüleyici, cazip ve dinlendirici bir...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanatsal Fotoğraf Çekimleri

    Elinizdeki sanat tarihi kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 8/12/2006 tarih ve 392 sayılı kararıyla kabul edilen “Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin...

Devamını oku...

En Başarılı Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimizin Çalışmalarından Örnek Çizimler

  Çağdaş sanat için de çağın koşullarına uymak ve bu koşulları yansıtıp geliştirmek endişesi söz konusudur. Çağdaş sanatın ayırıcı özelliği; sanatın boy atması, gelişmesiyle olan doğrudan ilişkisidir. Sanatın kendiliğinden gelişmesi beklenemez. Bu gelişim, çeşitli düşünsel süreçleri gerektirir. Çağdaş...

Üniversiteye Hazırlık Kursları, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursları

Devamını oku...

En Başarılı Sanatsal Fotoğraf Çekimleri

    Elinizdeki sanat tarihi kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 8/12/2006 tarih ve 392 sayılı kararıyla kabul edilen “Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır.   Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin...

Devamını oku...

Sanatsal Fotoğrafçılık

    Anadolu’da Paleolitik Çağ’a ait ilk bulgular, 1894’te Şanlıurfa’da elde edilmiştir. İlk kapsamlı araştırma ise 1941’de başlamıştır. Burada saptanan yüzlerce mağara ve açık yerleşim alanı, insanların yüz binlerce yıldır bu bölgede yaşadığını ortaya çıkarmıştır.   Antalya’da Karain (1. görsel),...

Devamını oku...