Fotoğrafcılık Faaliyetler

    Anadolu’nun tarih öncesi uygarlıklara beşiklik ettiği bilinir, bunun yanısıra dünyada da bu çağa ait kültür izlerine rastlanmaktadır. Bu izlerin kültürel verileri özellikle ilk insanın yaşam alanları mağaralarla doğal çevrelerde görülür.   Karşılaşılan megalit yapılar (dolmen, menhir ve stonehengeler)...

Devamını oku...

Sanat Evlerinin Atölye Fotoğraflar

    Modern resim sanatında ilk büyük devrimci hareketi gerçekleştirmiş sayılan izlenimci sanatçılar, başta Paris ve çevresi olmak üzere, Manş Denizi, Kuzey Denizi kıyıları, Seine (Sen) Nehri ve onun iki yakasındaki küçük köylerin resimlerini yapmışlardır. İzlenimciler, 1874’teki ilk serginin ardından...

Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Resim Heykel Fotoğraf Sergilerimiz

Yağlı boya resim yaparken, kullanılacak fırça çeşidi, yapılan resmin büyüklük ve çalışma türüne göre değişir. Küçük ayrımlar gösteren bir resimde ince fırçalar, büyük lekeler ve çizgiler yapılan resimde geniş fırçalar kullanılır.   Fırçalar, büyüklükleri ve türlerine göre kıllarının cinsi sert ve...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Resim Fotoğraf Galerileri

    GRAFİK SANATLARDA AKIMLARBugünkü anlamda grafik sanatların doğuşu, 19.yy. sonu ile 20.yy. başlarında ortaya çıkan ve tüm sanat alanlarını etkileyen sanatsal hareket ve akımlarla olmuştur. Arts and Craft AkımıEndüstri Devrimi’nin sanat ve tasarımdaki ticari belirleyiciliğine tepki olarak İngiltere’de...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Açık Hava Fotoğraf Sergi

  İzlenimcilik akımı, 1860-1900 yılları arasında Fransa’da ortaya çıkmış, daha sonra tüm Avrupa’yı ve dünyayı etkilemiştir. Birçok sanat akımında olduğu gibi izlenimcilik akımının da adı bir rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır.1874’te Claude Monet (Kulod Mone, 1840-1926), bir grup ressamla birlikte...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resim Fotoğraf Heykel Kursları Sergi Anları

  SULUBOYA RESİM TEKNİĞİ Sulu boyalar, su ile karıştırıp çalışıldığı için bu ad verilmiştir. Bu boyalarla yapılan resimlerin kendine özgü tekniği vardır. Boyanın yapısının da etkilediği özellikler şunlardır; Sulu boya şeffaf olduğu için, boyanın altında kalan kurşun kalem izleri dahi gözükür. Yan...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Galerileri

      Kompozisyonda birlik ve bütünlüğün oluşması; çizgi, leke, doku, renk, biçim ve boşluk gibi elemanların birbirleriyle bağlantılı ve uyumlu biçimde bir araya getirilmesiyle sağlanır. Bu elemanlardan birinin ya da birkaçının tekrarıyla elemanların kompozisyona egemen olması sağlanır. 34. görselde...

Devamını oku...

Temel Fotoğraf Sergileri

Fotoğraf sanatının başlangıcı, optik icatlar ve görüntü sabitleme üzerine geliştirilen ilk buluşlara dayandırılabilir.Leonardo da Vinci, 1500’lü yıllarda “Karanlık bir odanın duvarına açılacak bir deliğe, bir mercek yerleştirildiği takdirde dışarıdaki manzaranın görüntüsü karşı duvara ters olarak...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Yağlı Boya Sergi Anları Fotoğrafları

Çalışma sırasında renkleri üs üste sürmekten kaçınmalıyız. Fırçayı da aynı yerde devamlı sürtmemeliyiz. Çünkü renkler kirlenir ve kâğıt yıpranır. Resim yapılan konu ne olursa olsun gölgeli kısımları boyarken siyahtan yararlanmayı düşünmeyip amacımıza sıcak soğuk renklerin yardımı ile çalışmalıyız......

Sanat Sergisi, Yağlı Boya Sergisi

Devamını oku...

Sanatsal Fotograf Galerisi

    İnsan davranışlarında istendik değişimler yaratmak amacıyla yapılan planlı ve plansız etkinliklerin tümüne eğitim denir. İnsanın çevresiyle etkileşim sürecindeki eğitimin temelinde iletişim yatmaktadır. İnsanların iletişimini çeşitli ürünlerle karşılayan grafik sanatı, bu anlamda iletişimde önemli...

Devamını oku...

Amatör Fotoğrafcıların Açtığı Sergilerden

Yapılan araştırmalar televizyonun en çok izlenen yayın saatinde (prime time) televizyon şebekelerinin eğlence programlarına ağırlık vermeye yöneldiklerini göstermiştir. Bu yüzden tüm televizyon program türleri içinde izleyiciye hoşça vakit geçirten, düşündürücü yönü ağır basmayan müzik, magazin ve...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraflarda Poz Vermeler

Sanat alanında öğrencilerin uygulama yapmalarının bir çok yolu bulunabilir. Öğrencilerin psikomotor gelişimlerini sağlamak tek amaç olmamalıdır. Özel-likle öğrencilere görsel not alma yöntemleri öğretilmelidir. Bir eskiz defteri onlara yardımcı olabilir. Ana kavramları izleyen konularda, her konunun...

Devamını oku...

Fotoğraf Galerisi

      GRAFİK SANATLARGrafik sözcüğü Yunancada; yazmak, resim çizmek, işaret, desen anlamlarına gelen “grafîkos” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, sanat çalışmalarında çok kullanıldığı için sonuna “graf” eklenen tüm alanlar, grafik sanatları tanımlar. Örneğin; fotoğraf, serigraf, litograf vb. Grafik...

Devamını oku...

Tarihi Kız Lisesinde Fotoğrafcılık Sergileri

19. yüzyılda Sanayi Devrimi sonucunda sermayeyi en çoklaştırmak amacıyla yeni pazarları yaratabilmek için dünya çapında kapitalist ilişkiler yaygınlaşmıştı. Bu süreçte iletişim teknolojileri ve ulaşım sistemleri kullanılmıştı. Kapitalist batı toplumları daha fazla üretim için ve üretilen malların...

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Çekim Teknikleri

Sonuç olarak Disiplin Temelli Sanat Eğitimi yönteminin ulusal bir programla Amerika Bileşik Devletlerinde uygulandığı ve sonuçlarının halen araştırıldığı ve tartışıldığı görülmektedir. Araştırmaların sonuçları incelendiğinde Amerika da’ ki eğitim sisteminde Görsel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş) derslerine...

Devamını oku...

Güzel Çizimler Güzel Fotoğraflar

  1. Görsel 1’deki eser, sizce hangi desen türüne aitir?2. Desende çizgiler nasıl kullanılmıştir?3. Ne tür ışıkla aydınlatma sağlanmıştir?4. Açık, orta ve koyu çizgiler nerelerde ve nasıl kullanılmıştir (Işığın türünü ve yönünü göz ününde bulundurarak cevaplayınız.)?5. Kompozisyonda ışığın yönüne...

Devamını oku...

Güzel Sanat Galerileri ve Fotoğraf Dersleri

Televizyonun popüler kültür bağlamında egemen sınıfın bakış açısını sunma işlevi de söz konusudur. Çünkü daha çok toplumun bağımlı kesimini oluşturan kitleler, içinde yaşadıkları ve değiştiremeyecekleri toplumsal realiteler karşısında kendilerine kaçış olanağı sunan programlara yönelmektedirler....

Devamını oku...

Resim Fotoğraf Hat Sanat Sergi

    PERSPEKTİF ÇİZİMİNİN ANA KURALLARI Desen bilgisi resim yapmaya başlamadan önce öğrenilmelidir. Perspektif çiziminin basit kurallarına biraz zaman ayıralım. Desen çizemeyeceğinize inanıp endişelenmemelisiniz. Bazı sanatçılar resim yaptıkları halde desen ustası olmayabilirler.   Resmi oluşturan...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi, Hat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Manzaralar

    İki kişinin size model olmasını ve ayakta, oturarak, yatarak kısa süreli pozlar vermesini sağlayınız.   Her bir poz için figürlerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında oluşan boşlukları inceleyiniz. Arkadaşlarınızla figürlerin pozisyonlarını, arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları; kompozisyondaki...

Devamını oku...

Fotoğraf Açılan Sergi Mekenları

Kitle iletişim araçları içinde popüler kültürü en fazla yayan, onu en hızlı ve en etkin sunan araç kuşkusuz televizyondur. Televizyon popüler kültür ürünlerini izleyicinin düş dünyasına sokar ve onda bir kaçış ve doyum hissi yaratır. Bireyin benliğini besler; egosunu tatmin eder. Çalışmanın bu bölümünde,...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Hobi Sanat Atölyesinin B.Şehir Belediyesindeki Sergi

Avrupa’da 17. yüzyılın ikinci yarısında burjuva sınıfının güçlenmesiyle birlikte başlayan bireycilik, ahlak, inançta serbestlik, kilise baskısına direnme ve başkaldırma gibi düşünceler 19. yüzyılın ilk çeyreğine dek devam etmiştir. Bu dönem Aydınlanma Çağı olarak adlandırılmıştır.   Matbaacılıktaki...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

İlginç Fotoğraflar

    Çizimlerinizde mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulamaya çalışınız. Kompozisyonda perspektife, dengeye ve ışığın yönüne dikkat edip açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanınız....

Devamını oku...

Unutulmayan Fotoğraf Sergi Fotoğrafı

  Yaşamdan kaynaklanan imgeler yine yaşama dönerler; orada insanlara örnek olurlar; ereklerinin ve ideallerinin bilincine varmakta insanlara yardım ederler; kısacası şu ya da bu yolla insanların yaşamlarını etkilerler.   Gerçekçi sanatın büyük imgeleri, sadece yaşamın bir tasarımı değildir, yaşamın...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Hazırlık Aşaması

    Eski toplumlarda, yeni olanın karşısında duyulan endişe ve merak masal ya da öykü anlatıcılarının anlattıkları masal ve öykülerle giderilirken, modern dönemde bu ihtiyaç “Bilinç Endüstrisinin” ürettiği endüstriyel birer ürün olan fantazyalarla karşılanmaktadır.   Modern toplumlarda insanın dış...

Devamını oku...