Ebru Sergilerinde Sanatsal Esintiler

  İnsan vücudu karmaşık bir yapıya sahiptir. Anatomik yapısı gereği her bir parçası kendi içinde harekete ve bu harekete bağlı olarak da diğer varlıklardan farklılıklara sahiptir.   Hareketindeki değişimin yanında kendi içinde oranlara sahiptir. Bu oranlar temelde benzer olsa da kadın-erkek ya da yetişkin çocuk olmasına göre farklılıklar göstermektedir. Görselde kadın-erkek ve yetişkin-çocuk vücutlarındaki oranların farkı görülmektedir.   Desen çalışmalarında insan vücudunun oranları belirlenirken baş, yüzyıllardır birim ölçüsü olmuştur. Baş, birim ölçüsü alınarak gövdenin, kolların,...

Devamını oku...

Özel Ebru Sanatı Kursu

Desen çalışmalarında oranların tespitinde, varlıkların en ve boy olarak kapladığı alan ile form çevresindeki boşluklar arasında matematiksel ilişki kurulmaya çalışılır. Zihinsel olarak yapılan bu matematiksel ölçülendirme içinde varlıkları doğru görmek gerekir.   Varlıklar farklı büyüklüğe sahiptir ve kompozisyonda yer aldıklarında bu ölçü farklılığının iki boyutlu yüzey üzerinde de belirilmesi gerekir.   Oranların belirlenmesi aynı zamanda resim yüzeyinin de planlanmasını sağlamaktadır. Varlıkların bu planlama içinde yerlerinin ve birbirleriyle ilişkilerinin tespitinde öncelikli olarak...

Devamını oku...

Unutulmayan Ebru Sergileri

  Atölyenizde bulunan antik modellerden birini seçiniz. Oturma konumunuzu ışığın modele yandan gelmesini sağlayacak biçimde oluşturunuz.   Antik modelin oranlarını ve harekeni inceleyiniz. Modelin; eninin boyuna olan oranını, büyük-küçük parçaların bütün içinde ve birbirlerine olan oranlarını yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanarak kâğıt yüzeyine aktarınız.Oranları doğru hesaplamak için modeli çok dikkatli inceleyiniz.   Araştirma çizgilerini kullanarak her bir bölümün ya da parçanın diğer parçalarla oranını tek tek araştirınız. Oranları araştirırken iç kontur çizgilerini formun...

Devamını oku...

Çocuklar İçin Ebru Sergiler

KÜLTÜR SORUNUNA KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Günümüzün kültür sorunlarını, günümüzde kültürün aldığı çeşitli görünüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için, doğru bir kültür kuramına, kültür düşüncesi ve anlayışına sahip olmamız gerekir.   Böyle bir kuramın oluşturulabilmesi ya da geliştirilebilmesi ise öncelikle bu tür kültürel olguların bilimsel dünya görüşüyle yorumlanması ve açıklanmasına, karşıt kültür kuramlarının eleştirilmesine, günümüze egemen böylesi kuram ve görüşlerin yetersizliklerinin, sınırlılıklarının ve yanılgılarının açığa serilmesine bağlıdır.   Ancak, unutmamak...

Devamını oku...

Kız Lisesi Ebru Sergi

Nitekim tarih boyunca, uzlaşmaz toplumlardaki kültürel gelişme egemen kesimlerin kendi çıkarlarıyla uygunluk içinde olmuştur; çünkü toplumda maddi güce sahip kesim, manevi güce de sahip olmuştur; bir başka deyişle, maddi kültürü oluşturan maddi üretim araçlarına egemenlik, daha önce de gördüğümüz gibi, maddi üretimin belirlediği manevi kültüre de egemenliğini getirmiştir.   Bu nedenle, öncelikle kendi fikirsel-değerler içeriğinde dile gelmek üzere, toplumda çelişkin kültürel farklılaşmalar görülür.   Örneğin, kapitalizm aşamasındaki burjuva toplumlarda iki çeşit ulusal kültür vardır;...

Devamını oku...

Günün Sözü

Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür...

Çin Atasözü