Ebru Sanatı ve Resim Sergisi

  İşte bu nedenle, kapitalizmin genel çelişkisine bağlı olarak. Sermaye de özellikle son yüzyılda, bu yönde çoğalarak «kültür endüstrisinin ortaya çıkmasına yol açmış, kültür değerleri ve ürünlerinin birer ticari meta olarak alım satımı özel bir kazanç sektörünü oluşturmuştur. Buysa, bir yandan «eğlence endüstrisini, öte yandan a'a, «sanat ticaretini doğurmuştur. Yukarıda verdiğimiz örnek doğrultusunda açıklarsak, kültür değerleri ve ürünleri kâr mekanizması içine sokuldukça kendi özlerine aykırılaşmaya, ama kazanç oranını artırmaya yaramışlardır. Valimiz İlhan Atış'ın Açılışını Yaptığı Sergi...

Devamını oku...

Sanat ve Ebrular

Bunun en son somut bir örneği. Kültür Bakanlığı'nın yine kaldırılarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na bağlanışı; daha doğrusu, tümüyle büyük sermaye kuruluşlarının etkinliği alanma devredilmeden bir «yed'i emine tevdi edilerek», sözünü ettiğimiz «geçiş dönemi» içinde yerinin belirlenmesidir. İşte bu «geçiş dönemi» sürecinde, kanımızca, sanatsal kültürün yönlendirilmesi boşluğu ve dolayısıyla bir sanatsal kültür bunalımı doğmuştur.

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Ebru Gösterileri

Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model ve nesnelerin ön, yan ve üst planlarını göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Desenin elemanları ile model-mekân ilişkisini kurunuz. Mekân çiziminde, perspektif kurallarına uyunuz.

Devamını oku...

En Başarılı Resim Sergisi

Ülkemizde kitle kültürünün maddî tohumlarının atılışı 1950 yıllarına, yani, tekelci kapitalizmle ilişkiler içine girildiği yıllara bağlayabiliriz.   Hiç kuşkusuz, ülkemizde ilk sanayileşme etkinliklerine devletçiliğin ağır basması ve bu ilk sanayileşme süreci ve boyutlarının, kitle kültürünün Batı'da ortaya çıktığı Sanayi Dönemi'ne kıyasla çok daha düşük olması, yani, kapitalist üretim biçiminin kendi içinde taşıdığı çelişkilerin azgelişmişlik, ama henüz dışa bağımlılık içinde bulunmayışı, kitle kültürünün o yıllara kadar ortaya çıkışını engellemiştir,   Ama 1950'den sonraki kapitalistleşme...

Devamını oku...

Belediyesi Sergisi

Ayrıca, bütün bu «maddî kültür anarşisinin ve «çarpık üretim biçiminin temel bir nedeninin dışa bağımlılık oluşu; yani, "yukarıda da değindiğimiz gibi, maddî ve manevî kültür emperyalizminin dayatması altında bulunuşumuz, hiç kuşkusuz, toplumumuzda kitle kültürüne bağlaşık bir başka olgunun, «montaj kültürü» ya da «aranjman kültür» diyebileceğimiz bir başka olgunun ortaya çıkmasına yol açmıştır.   Uyumlu, bütünsel ve sürekli bir yeniden üretim koşullarının yaratılamaması, sonunda, (tıpkı ulusal sanayinin ya da «sanayileşme» etkinliklerinin yozlaştırılması örneğinde de görüldüğü gibi), üretimin...

Devamını oku...