Sanat Galerileri Ebru Sergileri

Hiç kuşkusuz, burada da, aslında egemen burjuva kültürünün kitlelerin kültürünü kendi içinde eritme, kendi değerlerine bağımlı kılma amacını görmekteyiz; öyle ki, pratikte bu görüş (sözgelişi, Andre Malraux'nun denediği şekilde), modern burjuva sanatına «kitlesellik» kazandırılması olarak karşımıza...

Devamını oku...

Ebru Sanatı Galerimiz

Burada, ülkemizdeki değerlendirmelere bakarak saptayacağımız ilk olgu şu. Burada, alıntıladığımız iki kişi de, bizde kaldırılması ya da işlevinin en aza indirilmesi gerektiğine inanılan Kültür Bakanlığı'nın başında bulunan kişiler.   O halde, nasıl oluyor bu? Çünkü Batı Avrupa ülkelerinde hükümetlerle...

Devamını oku...

İş Yerlerinde Düzenlenen Ebru Gösterileri

Sanatsal yaşama devletçiliğin aşınması aşamasında ilk sahip çıkan toplumsal-ekonomik kesimse küçük işletmecilik olmuştur.   Küçük dükkân sahipliği şeklinde tanımlayabileceğimiz bu toplumsal kesim, (örneğin, özel tiyatrolar, sanat galerileri ve yayıncılık yoluyla) sanatsal yaşama yön vermeye ve...

Devamını oku...

Öğrencilerin Ebru Kursundan Seçmeler

— 1950–1980 yılları arasında ülkemizde oluşan yeni sınıf ve tabakaların dünya görüşlerini, geleceğe yönelik amaçlarını ve bunun düşün-sanat yaşamına yansımasını sosyo-politik bir ütopya olarak niteleme olanağı var mıdır? Sanat-edebiyat-kültür ürünlerinin hayalî düzeyde kaldığı söylenebilir mi?   —...

Devamını oku...

Öğrencilerin Ebru Sergileri

Tarihin toplumsal üretim tarzı ve gelişmesi ile birlikte alınışı, hiç kuşkusuz, bizi geçmişin değerleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmaya götürmüş; «kültür mirası» sorununu yeni bir biçimde gündeme getirmiştir. Burada tek tek örnekler vermek yerinde, bu dönemin ilk kez geçmişle hesaplaşma dönemi...

Devamını oku...

Günün Sözü

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
Jean Paul Sartre