Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimizin Çalışmalarından Örnekler

  Öte yandan, kapitalizmin emperyalizm aşaması içine girmesiyle birlikte, kitle kültürü de uluslararası bir anlam kazanmıştır. Başka bir deyişle, ulusal burjuva kültürlerin emperyalist kültürlere dönüşmesi sonucu, uluslararası ölçekte maddî üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, aynı ölçekte manevî kültüre de egemen olmuşlar; başka ulusların kültürlerini baskı altında tuttukları kadar, gelişmelerini de önleyecek ve çarpıtacak biçimde, kitle kültürünü uygulamaya geçmişler; kendi maddî sömürülerini sürdürebilme amacıyla, maddî üretim biçimlerini kendilerine bağımlı kıldıkları ülkelerin kültürlerini,...

Devamını oku...

Hobi Sergi Tarihi Kız Lisesi

En önemlisi de, yukarıda belirttiğimiz nedenler dolayısıyla, kitlelerin üretken emeklerinin ve üreticiliklerinin baskı altına alınması, çarpıtılması ve birer ticari metaya dönüştürülmesi sonunda, kitlelerin çarpık kültür ürünleri ve değerlerinin üreticisi kılınmasıyla, bir anlamda, edilgenliğe sürüklenmeleri, daha doğrusu, kendi özleri yabancılaştırılmış bir tüketim içine sokularak, gerçek yaratıcılıklarını yitirmeleridir. Hiç kuşkusuz, bunun genel toplumsal-ekonomik nedeni, kitlelerin «tüketim toplumlarında, «tüketim kültürü» içinde tutulmalarıdır.   Çünkü bilineceği gibi, kültürün gelişmişlik...

Devamını oku...

Resim Sergileri Sanat Şenlikleri

Kitle kültürünün oluşmasına yol açan manevi-kültürel nedenler, hiç kuşkusuz, kitle kültürünün oluşmasına yol açan maddi kültürel nedenlere bağlıdır. Buysa yine genelinde, kapitalist üretim biçimi ile kitlelerin kültüre!   Gereksinimleri arasındaki çelişkiden; yani, kitlelerin kendilerini manevi-kültürel alanda geliştirebilme olanaklarını elde edememelerinden kaynaklanır. Ne var ki, aslında istenen de, bu çelişkinin ortadan kalkması ya da aşılması, uyumlu bir çözüme ulaştırılması değil, tam tersine, statusı auo'nun sürdürülmesi için bu çelişkinin de sürdürülebilmesi; sonunda, kitlelerin...

Devamını oku...

Anadolu Lisesi Resim Şenlikleri

Bilimsel Maddeci Kültür Anlayışının Yaklaşım Biçimi Ülkemizde gerek «resmî», gerekse «resmî-olmayan» burjuva felsefesi uzantısındaki kültür anlayışlarının karşısında yer alan bilimsel maddeci kültür anlayışı, sistemsel bir bütünlük içinde yaklaşımıyla, kültür sorununa açıklık getirmeye çalışır.   Buysa, kültürü her şeyden önce, insanın pratik etkinliğiyle, insanın toplumsal çıkarlarını karşılayacak üretim ilişkileriyle ortaya koymak; kültürü tarihin bir ürünü olarak ele almak; kültürün tarihsel-toplumsal gelişme yasalarına bağlı olduğunu, tarihte belli bir toplumsal-ekonomik üretim...

Devamını oku...

Ebru Sanat Evinden

Öte yandan, yine «Ülkelerin Kültür Politikalarından öğrendiğimize göre, «Sartre'ın önerdiği existentialiste çizgide gelişen Japonya'da resmi bir Japon Kültür Politikası'ndan söz etmek kolay değil.» (16) Demir Özlü ise, «önce İsveç'te kültür ve sanat yaşamının, toplumda, en önde gelen bir yaşama biçimi olmadığını söyleyeceğim,» diye söze başlayarak bizi yine iyice şaşırttıktan sonra, «bu toplumda kültür ve sanat yaşamı, bir ölçüde, arka planda yer alır.   Çünkü en modern ölçüde teknolojik bir toplumdur İsveç,» diyor. Bu arada, İsveç'te düşünce özgürlüğünden söz ederken, «İsveç'te sanatçının...

Devamını oku...