Ev Kadınları ve Ebru Kursları

Böylelikle, uluslararası ölçekte maddi üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, uluslararası ölçekteki manevi kültüre de egemen olmuşlar; başka ulusların kültürlerini baskı altında tuttukları kadar, gelişmelerini de önleyecek ve yozlaştıracak şekilde «kitle kültürü»nü uygulamaya geçmişlerdir.   Öte...

Devamını oku...

Ebru Sergileri ve Ebru Gösteriler

Örneğin metafizik, agnostik ya da eklektik bir şekilde idealistçe mi, yoksa diyalektik maddeci bir şekilde mi?   Üçüncü nokta ise şu: Hiç kuşkusuz, gerek kuramsal-bilgisel, gerekse pratik-siyasal açıdan, manevi kültürün, bağlı olduğu toplumsal kesimin fikir ve değer sistemiyle dolayımsın bir...

Devamını oku...

Tarihi Kız Lisesinde Ebru Gösteri

Birincisi, burjuvazinin kültürü derken, bu salt burjuva kesimin değil, ama ona bağlı kesimlerle de birlikte olan, sözgelişi, toprak ağalarının, din adamlarının, yani, egemen kesimi oluşturan bütün zümrelerin kültürü olarak anlaşılmalıdır; emekçi kitlelerin kültürü derken de, bunu salt işçilerin,...

Devamını oku...

Sanat Etkinlikleri ve Ebru Gösterilerimiz

KÜLTÜR VE TOPLUMSAL GELİŞME Kültür, hiç kuşkusuz, toplumsal bir olgu olarak, yukarda da değindiğimiz gibi, toplumun genel nesnel gelişme yasaları uyarınca bir gelişme gösterir, bu nedenle de toplumdaki üretim tarzına sıkı sıkıya bağlıdırlar. İnsanoğlu toplumunun gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan...

Devamını oku...

Ebru Eğitimleri ve Ebru Sergilerimiz

Öte yandan, kültürel gelişme, görece özerkliği içinde, kendi itici gücü olan toplumsal kesimin çıkarlarıyla uygunluk içinde, tarihte, «ilerici» ya da «gerici» bir nitelik gösterebilir.   Örneğin, feodal üretim tarzının ortadan kaldırılmasıyla bağıntılı olarak aristokrasiye karşı verdiği savaşımda...

Devamını oku...

Günün Sözü

Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.

Voltaire