Görsel Sanatlar Atelye Fotoğrafları

  Mekânda derinlik oluşturmada varlıkları art arda sıralamanın yanında desenin elemanlarını da etkili kullanmak gerekir. Desenin elemanlarının kullanımı, ışığın etkisi, leke dağılımı mekânın algılanmasında farklı etkiler uyandıracaktır.   Rönesans Döneminde derinlik etkisi figürlerin yanında diğer...

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuk Resimleri Sergisi

Modellerin duruşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürlerin gövdeleri, kolları, bacakları ve başları arasındaki boşlukların büyük-küçük ilişkisinin oluşturduğu bütünlüğü, dengeyi ve ritmi figürlerin kütlesel yapılarıyla da bağlantısını kurarak değerlendiriniz.   Figürlerin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri, Sanat Sergisi, Çocuk Resim Sergileri

Devamını oku...

Sanatta Yaratıcılık Ve Çocuk Resimleri

Kompozisyondaki temel ilkelerden biri dengedir. Kompozisyonda kullanılan elemanların yeri, dokusu, miktarı, ölçüsü, yönü, aralığı bakımından uyumlu dağılımı, dengeyi oluşturmaktadır. Bu dağılım, simetrik ve tekdüze bir dağılım değildir. Ostade'ın [Ostat (1610–1685)] eseri görülmektedir.   Kompozisyondaki...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Resim Heykel Ebru Hat Sergileri

    Atölyenizde bulunan nesneler ve antik modellerle basit bir düzenleme oluşturunuz.   Mekân içinde oluşturduğunuz kompozisyondaki boşlukların ve dolulukların dengesini, oluşan biçimleri inceleyiniz.   Kompozisyonda değişiklikler yaparak dengenin değişimini sağlayınız. Sonuçları değerlendirin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi, Heykel Sergisi, Hat Sergisi

Devamını oku...

Çocuklarımız ve Mutlulukları

Bunun için yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanarak oranları ve oluşan açıları doğru tespit ediniz.   Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun kullanarak nesnenin hacim etkisini kâğıt yüzeyinde gösteriniz.

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuk ve Iraksak Düşünce

Mekândaki nesnelerin kenar çizgilerindeki yön de figürlerin hareketinde zıtlık ve tekrarlar oluşturmaktadır. Kompozisyonda açık ve koyu değerlerin dağılımında da dengenin oluşturulduğu görülmektedir.   Işık figürleri aydınlatmış ve mekân gölgelerle betimlenmiştir. Gölgeler içinde, ışıklı alanların...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Resim Fotoğtaf Hat Ebru

      Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz.   Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Çocuk Resim Galerisi

    Atölyenizde bulunan nesnelerle basit bir kompozisyon oluşturunuz. Aynı boyutuna birkaç resim kâğıdı hazırlayınız ve kompozisyonun eskizlerini çiziniz. Bir çiziminizde yalnızca nesnelerle oluşturduğunuz kompozisyonun eskizini çalışınız.   Diğer çiziminizde, hazırladığınız kompozisyonun çevresinde...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklar İçin Aliminyum Folyo Kabartma Resimler

Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanıp oranları, açıların yerlerini ve yönlerini doğru tespit ediniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız.   Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Hobi Sanat Etkinlikleri

Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve yönlerini, modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Oranları araştirırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Çocuklar İçin Düzenlenen Sergiler

Desen çalışmalarında; her varlık, doluluğu ifade eder. Varlıkların önlü arkalı ya da yan yana sıralanması boşlukları görünür hale getırir. Varlıkların biçimleri, çevresindeki boşluklar sayesinde algılanır.   Kâğıt yüzeyinde çizgi ve leke elemanı kullanılarak varlıkların biçimleri boşluklardan ayırt...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri, Sanat Sergisi, Çocuk Resim Sergileri

Devamını oku...

Çocuk Resimleri Ne Demek İster

  Kompozisyonun ilkelerinden biri olan hareket, görsel ögelerin yön değiştirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu yön değişikliği ile gözün, kompozisyonda nereden başlayıp nereye doğru izlemeyi sürdüreceği belirlenir. Görselde David [Deyvit (1748-1825)]’e ait görselde, iki gruba ayrılmış fi gür topluluğu...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Ebru Gösterileri Yapan Çocuklar

    İki kişinin -biri önde diğeri arkada olacak biçimde oturarak ya da ayakta durarak- size model olmasını sağlayınız. İki model arasında bir miktar mesafe olmasına dikkat ediniz. Modelleri, mekânı ve çevredeki nesneleri dikkatle inceleyiniz. Ufuk çizgisinin yerini ve kaçar noktaları belirleyiniz.Kompozisyonu,...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocukların Ödevlerini Yaptırmak

Kompozisyondaki temel ilkelerden biri dengedir. Kompozisyonda kullanılan elemanların yeri, dokusu, miktarı, ölçüsü, yönü, aralığı bakımından uyumlu dağılımı, dengeyi oluşturmaktadır.   Bu dağılım, simetrik ve tekdüze bir dağılım değildir. Ostade'ın [Ostat (1610–1685)] eseri görülmektedir. Kompozisyondaki...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklarda Sanat Sevgisi

Okulunuzun içinde desenini çalışabileceğiniz uygun bir mekân seçiniz. Seçtiğiniz mekânda doğal ve yapay nesnelerin denge oluşturacak biçimde bir arada olmasına özen gösteriniz.   Gerekirse siz bir düzenleme oluşturunuz. Nesnelerin kendi içinde, birbirleriyle ve mekânla oranlarını inceleyiniz.   Nesnelerin...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklar Için Resim Şenlikleri

  Desen çalışmalarında kompozisyonu kurgularken bunun açık ya da kapalı kompozisyon türüne sahip olması deseni çizen kişinin özgünlüğü ve yaratıcılığıyla ilgidir. Bazen seçilen konu  bazen ışığın türü ya da şiddeti, bazen kompozisyonda kullanılacak varlıkların sayısı  kompozisyon çeşidini belirler....

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklar ve Genel Kültür Dersleri

Modelden desen çalışmalarında vücut hareketine bağlı olarak yükü taşıyan ağırlık noktasının belirlenmesi gerekmektedir. Ağırlık noktasının doğru belirlenmesi, figürlerdeki duruşun inandırıcılığını sağlayacaktır.     Bunun yanında hareketin yönü, figürün çevresindeki boşluklar, nesneler de kompozisyonda...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklarda Resim Sevgisi

Hem figürlerin hem de çizgi, leke, doku elemanlarının hareketiyle yönü, kompozisyondaki ritim ve dengeyi oluşturarak dinamizmi artırmıştır.   Desen çalışmalarında, yalnızca kompozisyonun ilkelerinden biri olan hareketin oluşması değil, figürlerin kendi içindeki hareketlerin de doğru yansıtılması...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocukların Sanat Festivalleri

  Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelde yalnızca kol ve bacakların değil baş ve gövdenin de basit bir devinim kazanmasını sağlayınız.   Mekân içinde figürün gövde, kol, bacak ve baş arasındaki boşlukların büyük-küçük ilişkisinin oluşturduğu bütünlüğü,...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuk Resimlerinde Yaratıcılık ve Uzak Düşünceler

Kullanabileceğiniz Malzemeler: Resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız.   Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Işığın yönüne dikkat ederek...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklarda Yaratıcılık Nasıl Gelişir

Atölyenizde bulunan antik model, sandalye, büyük yapraklı salon bitkisi, kasa vb. nesnelerle birbirinden farklı kompozisyonlar oluşturunuz. Oluşturduğunuz kompozisyonların yerel ışıkla aydınlanmasını sağlayınız.     Oluşturduğunuz her kompozisyonda boşlukların ve nesnelerin biçimlerini inceleyiniz....

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklar İçin Resim Ve Ebru Gösterileri

  Bakış açınıza göre kısaltim oluşan nesneleri tespit ediniz. Perspektif kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız.   Işığın geliş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz. Deseninizde nesne-mekân ilişkisinin, birlik...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocukluğuna Dönme

Kullanabileceğiniz Malzemeler: Resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz.     Işığın yönüne dikkat ederek...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Çocuklar Ve Dünyası

Model olacak iki kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde; birinin ayakta durmasını, diğerinin de oturmasını sağlayınız.   Modellerin yan yana değil, önlü arkalı durmalarını ve duruş pozisyonlarında elin bele, ayağın bir platform üzerine konmasını, yaslanarak ya da bir yöne hatifçe dönerek gövdede...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...