En Başarılı Fotoğrafçılık Faaliyetleri ve Etkinlikleri Merkezlerin Telefon Numaraları

Kültürleme kavramına geçmeden önce bu kavram içinde yer alan kültür kavramı üzerinde durmakta yarar görülmektedir. Genel bir tanımla kültür, doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi herşeydir. Bu tanım içinde örf, adet, gelenek ve göreneklerle, yemek yeme alışkanlığı, giyinme diğer bir deyişle insanla ilgili herşey kültürü oluşturmaktadır. Adana Karikatür KursuAdana Karikatür KursuAdana Karikatür Kursu

Devamını oku...

En Başarılı Gidilebilecek Fotoğraf Eğitimi Kursu

“Hiç kuşkusuz, şairin öntasarladığı şiir ile okura sunduğu şiir arasında kimi zaman rastlantılardan, kimi zaman yapısal sorunlardan doğan önemli bir fark bulunur. Yazma süreci kimi yerde öntasarımla imgelemin ve sözcüklerin arasında bir boşluk yaratabilir. Şiir, biraz da bu boşluk ya da ön-tasarımdan kopma ediminden doğar. Dolayısıyla; şair, şiirinin önceden denenmemiş, düşünülmemiş ve hesaplanmamış varlığını gerçekleştirirken onu hem bir yorum haline getirir hem de başka yorumları kışkırtır. Çekim DenemesiÇekim DenemesiÇekim DenemesiÇekim DenemesiÇekim DenemesiÇekim DenemesiÇekim Deneme...

Devamını oku...