Altın Kızlar Belediye Sergisi Merkezi

Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder.   Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde aktarılan bu görüşler, hiç kuşkusuz, stotus gt/o'nun, yaşanan toplumsal çelişkisinin değişmezliğine, bu çelişkinin sonuçlarından ortaya çıkan genel görüntünün gerçek «insanlık durumu»ymuş gibi gösterilmesine dayanır.   Buysa, aldatmacaları, yanılsamaları, ham hayalleri içeren, sahte,...

Devamını oku...

En İyi Sanat Merkezi

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin bulunduğu mekândaki nesnelerin fi gürle bağlantısını inceleyiniz. Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Kompozisyonda mekânın oluşması ve derinliğin algılanması açısından, model ve nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları değerlendiriniz.Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Modelin kendi içinde ve nesnelerle olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit...

Devamını oku...

Özel Ebru Dersleri

  Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta ve koyu çizgi değerleriyle modelin desenini çiziniz. Bu çalışmayı, modele farklı açılardan bakarak tekrarlayınız. Desen çalışmalarında oranların belirlenmesinde deseni çizilecek nesnenin ya da modelin yalnızca kendi içindeki parçaları değil, yapısı ile ilgili olan iç ve dış boşlukların da oranlarının ve biçimlerinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu boşluklar, kütlenin algılanmasında önemli rol oynamaktadır. Boşluklar aynı zamanda açıların, hareketin belirlenmesini ve...

Devamını oku...

Özel Sanat Etkinlikleri

Ozel Dersler Adana Bu doğrultuda, Kastelli Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü şöyle diyor: «Kuruluşların toplumsal sorumluluğu, toplumu, kendi içinde kaynaşmış ve geleceğe yönelik hedeflerde ulusal bilinç etrafında birleşmiş olmaktır.» (1) Burada, Genel Koordinatör'ün temsil ettiği toplumsal-ekonomik kesimin çıkarları doğrultusunda bir sanatsal bilinçlilik şeklinin öngörüldüğü çok açıktır; çünkü kendi bankerlik kuruluşunun çıkarları ile geleceğe yönelik ulusal hedefler aynı bağlam içinde ele alınmaktadır. Oysa, çok açıktır ki, bir ülkenin geleceğe yönelik hedefleri sadece bankerlik...

Devamını oku...

Özel Ebru Sanatı

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Kompozisyondaki varlıkların bütün içinde ve birbirleriyle oranları belirlenirken varlıkların konumuna ve hareketine göre oluşan açıların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Açıların tespitinde varlıkların birbirleriyle olan mesafeleri, aralarındaki boşlukların miktarı ve biçimleri, oluşan hareketin yönü dikkate alınmalıdır. Açılar belirlenirken de düzdik, düz-yatay ve düz-çapraz çizgiler kullanılır. Açıların tespitinde yalnızca araştirma çizgileri değil mekân içindeki diğer varlıkların kenar çizgileri, dik-yatay konumları, enleri, boyları ve...

Devamını oku...