Hobi Faaliyeti Yapanların Etkinlik Sonraları

Kompozisyonda birlik ve bütünlüğün oluşması; çizgi, leke, doku, renk, biçim ve boşluk gibi elemanların birbirleriyle bağlantılı ve uyumlu biçimde bir araya getirilmesiyle sağlanır. Bu elemanlardan birinin ya da birkaçının tekrarıyla elemanların kompozisyona egemen olması sağlanır. Jacques Bellange [Jak Belanj 'ın deseninde ışığın etkisiyle oluşan açık ve koyu lekeler sayesinde figürün hacimsel yapısının belirtildiği görülmektedir. Lekeler içinde çizgisel dokuların kullanılması, lekelerin tekrarında oluşabilecek tekdüzeliği önlemiştir. Figürün duruşuna göre oluşan lekelerin yönleri de bazı...

Devamını oku...

Hobi Grubunun Real Sergisi

Kursda Ogretilen Teknikler   Bu illerimizde kalıcı olan, ilin kendi dinamikleriyle oluşacak, kendi imkânlarını kullanarak farklılık yaratacak beşeri sermaye olan insan gelişimini sağlamaktır.   Bu anlamda illerimizdeki üniversiteler; bu illerde hizmet sektörlerinin değişimini sağlayarak illerin üniversitelerinin öğrenci taleplerine bağlı olarak tercih edilir iller düzeyine ulaşmasına katkı yapacak, sektör çalışanlarında müşterisini davet eden bir yapılanmayı başlatacaktır.  

Devamını oku...

Günün Sözü

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun?
Epictetus