Karakaelm Sergileri Açanlar

  Model ve nesneleri kompozisyon içerisinde ele alırken model ve nesnelerin aralarında oluşan boşlukların oranlarını doğru tespit etmek gerekir. Parça-bütün ilişkisi güçlü olan kompozisyonlarda, parçalar arasındaki oranlar ile oluşan boşlukların dağılımı denge içindedir.   Kompozisyon yüzeyinin parça-bütün ilişkisine göre planlanması birlik ve bütünlüğü sağlamak açısından önemlidir. Desen çalışmalarında figür ve nesneleri oluşturan parçaların oranları belirlenirken varlıkların bir araya gelerek oluşturduğu bütüne ait oranlar da doğru gözlenmelidir. Leonardo Da Vinci'nin deseninde olduğu...

Devamını oku...

Mimarlık ve Perspektif Çizim Kursları Veren Dershaneler

  Ange Challe [Carls Mikalanj Şale]'nin deseninde kompozisyona egemen olan iki yuvarlak kemer görülmektedir. Kompozisyondaki bu tekrar, iki kemerin farklı büyüklükte olması ve kemerler arkasında görünen bina ve ağaçların farklı konumlandırılması tekdüzeliği önlemiştir.   Kompozisyonun ortasında yer alan iki üçgen tepecik, biçim ve büyüklük olarak birbirinin aynı olmasına rağmen farklı değerdeki lekelerle resmedilmiştir. Perspektif FotoğraflarıPerspektif FotoğraflarıPerspektif FotoğraflarıPerspektif Fotoğrafları

Devamını oku...

Senar Tamam

    SENAR TAMAM 1976 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimimi Adana’da tamamladı. 2001 yılında Ç.Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Şu an rehber öğretmen olarak çalışıyor. Resime ilgisi çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Üretmek ve paylaşmak için çiziyor. Amacı çizimlerimde kusursuz olmak değil etkileyici olmak. Hatta kusurlarında etkileyici olabileceğini düşünüyor. İnsana ait olan çoğu özelliğin, yaşanmışlığın yüzlerde biriktiğini düşündüğü için daha çok portre çizmeyi tercih ediyor. Yaşlı PortreYaşlı PortreÇocuk Portre

Devamını oku...

Hobi Faaliyeti Yapanların Etkinlik Sonrası

  Kompozisyonda birlik ve bütünlüğün oluşması; çizgi, leke, doku, renk, biçim ve boşluk gibi elemanların birbirleriyle bağlantılı ve uyumlu biçimde bir araya getirilmesiyle sağlanır.   Bu elemanlardan birinin ya da birkaçının tekrarıyla elemanların kompozisyona egemen olması sağlanır. Jacques Bellange [Jak Belanj 'ın deseninde ışığın etkisiyle oluşan açık ve koyu lekeler sayesinde figürün hacimsel yapısının belirtildiği görülmektedir.   Lekeler içinde çizgisel dokuların kullanılması, lekelerin tekrarında oluşabilecek tekdüzeliği önlemiştir. Figürün duruşuna göre oluşan lekelerin yönleri...

Devamını oku...

Sergi Olayları

Okulunuzun içinde eskiz desenler çalışabileceğiniz mekânlar seçiniz. Seçtiğiniz mekânlarda, doğal ve yapay nesnelerin bütün oluşturacak biçimde bir arada olmasına özen gösteriniz. Gerekirse siz bir düzenleme oluşturunuz.   Nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında oluşan boşlukları inceleyiniz. Arkadaşlarınızla nesnelerin biçimlerini, nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları; kompozisyondaki kurguda birlik ve bütünlüğün sağlanması açısından değerlendiriniz.   Seçtiğiniz kompozisyonların, eskiz desenlerini çiziniz. Çizimlerinizde ışığın yönüne ve şiddetine göre açık,...

Devamını oku...