En Başarılı Yılı Sonu Etkinlikleri Resim Sergileri

Desen, çizgi ve boya gibi klasik geleneksel tavırları, klasik görme biçimi olarak barındıran sanat eserleri, imgelerin yaratıldığı ya da daha doğru bir deyimle, betimlendiği bir dünyada biçimsel vazifelere (kompozisyon, modeleme etme, perspektif, oran-orantı) sahiptir. Burnett, “imgeleri görme ile görüleni deneyimlime arasındaki boşluk hayli geniştir”5 der. İmgelerin görünürlük anlamıyla betimlenmediği ve imgelerle çok anlamlı dünyaların yaratıldığı sanat eserlerinde geniş bir aura ve içsel bir görme deneyimi bulunur. Bu durumun niteliği, klasik olanın çağdaş olanla üstü üste bağlamsal çakışmasıyla...

Devamını oku...

En Başarılı Sanat Galerisindeki Sanat Sergisi

Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir ve bu nesnelerin kişisel bir geçmişi, anlatısı mevcuttur. Bu anlatı, sanat nesnesi üzerinde estetikleştirilir ve yapıtın anlamsal estetiğine nüfuz eder. Çizgi ve desenin herhangi bir sanat nesnesinde Plastiksel olarak üstlendiği görevlerden en önemlisi imgeleri görselleştirme, nesneleştirme ve...

Devamını oku...

En Başarılı Sofulu Lisesi Resim Sergileri

Önceki adımda yapmış olduğunuz gibi, burada gördüğünüz açıları basitleştirmeye çalışın. İleride bu portrelerin hepsini tam olarak yapma şansınız olacak. 1. Dörtte üç büyüklükte görünüm çene açısını ve başın arka kısmını vurgular. İzleyenden uzakta olan göz burun kemeri tarafından kısmen kapatılmış ve yüzün kenarına doğru eğimli gibi görünüyor. 2.Burada çocuk aşağı baktığı ve çocuğun çenesi kapalı olduğu için gözler başın çevresinin eğimini kazanıyor. Yüzündeki organlar net ve basit, kendi yaşına son derece uygun (yaklaşık 8 yaşında). 3.Gözlerin baş çevresinin eğimini kazanması etkisi burada...

Devamını oku...

Belediyesi Tiyatro Fuayesinde Düzenlediğimiz Sanat Sergileri

1883’de Sanayi-i Nefise’nin eğitime başlaması ile sanatın gelişimi ivme kazanmıştır. 1916’da başlayan Galatasaray Sergileri bu ortamın ürünüdür. Son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi de (1868-1944) resim sanatına ilgi duymuştur. Kendisi resim cemiyeti başkanlığı ve ressamlık yapmıştır. 1913 yılında tedrisat kanunu çıkarılır ve yurt çapında kız rüştiyeleri açılır.   1914 yılında darülfünuna (üniversiteye) kız öğrenci alınmaya başlanır. 1926’da şeriatın kaldırılmasıyla kabul edilen medeni kanun ile kadın erkek arasındaki eşitsizlik giderilir. Kadınlara; 1930 yılında belediye seçimlerinde...

Devamını oku...