Stresiz Nasıl Yaşanır

  Türk Millî Eğitim sistemi, eğitim dünyasındaki bu gelişme ve yönelimler doğrultusunda kendini yenileme çalışmalarına uyum sağlamaya başlamış ve öncelik ilköğretim kademesindeki programların değiştirilmesine verilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımı temele alan bir görüşle hazırlanan yeni öğretim programları, çok boyutlu zekâ kuramı uygulamalarıyla etkinlik zenginliğine kavuşturulmak istenmiştir.

Devamını oku...

Heykel ve Heykel Tasarımları

Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir ve bu nesnelerin kişisel bir geçmişi, anlatısı mevcuttur.   Bu anlatı, sanat nesnesi üzerinde estetikleştirilir ve yapıtın anlamsal estetiğine nüfuz eder. Çizgi ve desenin herhangi bir sanat nesnesinde plastiksel olarak üstlendiği görevlerden en önemlisi imgeleri görselleştirme, nesneleştirme...

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Taban Puanları Dersleri

Salt dinselliğe dayanan bir sanat düşüncesinin günümüzün çok karmaşık estetiksel olgularını nasıl açıklayabileceği oldukça kuşkulu, danası, bizce «abes»tir; çünkü estetik bir bilimdir, ancak bilimsel bir yaklaşımla ele alınabilir, ayrıca, yalnız bir toplum bilimi de değildir, felsefi bir disiplindir; dinsellikten yola çıkılarak felsefi-bilimsel bir bilgi alanının ya da öğretinin ortaya konması «olanaksızadır.   Onun için, ancak bir İslâm estetiğinden, yani, genelinde, dinsel sanatın genel özelliklerinden söz edilebilir. Biz de zaten bu gibi girişimleri ancak bu açıdan değerli görerek ele...

Devamını oku...

Hobi Sergiler ve Stres Yönetimi

Çağımızdaki burjuva felsefesi, idealist kültür anlayışı da kültürü maddi temellerinden sıyıran, üretim ilişkilerinden ve insanın pratik eylemselliğinden soyutlayan bu geleneksel burjuva idealist felsefesinin çeşitli değişik görünüşleriyle devamından başka bir şey değildir.   Bütün bu gibi görüşleri ortak kılan yan, kültürün oluşmasında toplumsal-tarihsel pratiğin rolünün küçümsenmesi, kültürün nesnel karakterinin yadsınması ve tarihsel bakış açısından kaçınılmasıdır.

Devamını oku...

Ev Hanımları Ve Etkinlikleri

Adana da çocuklar için vitray çalışmaları yaptırmaktayız. Geleneksel sanatlar içinde olan vitray sanatımız, camları boyayarak çok güzel çalışmalar çıkartmaktayız.   Böylece kurslarımıza katılan öğrencilerimiz, birçok tekniği uzman öğretmeninde uygulamalar yaparak öğrenmektedir. Çocukların işte başarıları burada yatmaktadır. Kendi yaparak öğrenen öğrenci, ömründe unutması mümkün değildir. El becerileri gelişmektedir.

Devamını oku...