AÇS Sanat Galesisinde Sergiler

Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstermeye çalışarak parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Mekândaki nesneler ile figür arasındaki oranlara dikkat ediniz. Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta,...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Görsel Sanat

  Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanıp oranları, açıların yerlerini ve yönlerini doğru tespit ediniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız. Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak kompozisyonun...

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Merkezleri

Park, bahçe gibi açık alana çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesneleri gözlemleyiniz. Kendinize doğal ve yapay nesnelerin bir arada olduğu bir kompozisyon belirleyiniz. Bunun için bir bakaç kullanabilirsiniz. Işığın etkisiyle oluşan nesneler üzerinde açık, orta ve koyu lekeleri inceleyiniz. Mekânla...

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Parklarda Görsel Sanatlar

  Desen çalışmalarında kompozisyonda, farklı elemanların sıra ile ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi ritmi oluşturmaktadır. Bu sıralama ve birbirini izleme, tekdüze ve simetrik değil özgündür. Ritim, aynı zamanda kompozisyondaki hareketin yönünü ve gücünü belirleyerek dengeyi de sağlamaktadır.Van...

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Minik Resamlar

Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle modelin desenini çiziniz. ...

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Okulları

Desen çalışmalarında amaç, varlıkları göründüğü gibi çizmekten öte oluşturulan kompozisyonlarda özgün ifadeler de kullanabilmektir. Bu, desen çizen kişinin üslup geliştirebilmesi için de gereklidir. Kompozisyon oluştururken amaç, uyumlu bütünler oluşturmaktir. Kullanılan görsel elemanlar ne olursa...

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Liselerde Okutulan Görsel Sanatlar

Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların...

Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Karışık Teknik Uyguluyarak Yapılan Resimler

Desen çalışmalarında, kompozisyonda yer alan varlıkların yüzey üzerinde kaplayacağı alan ve varlıklar arasındaki boşluklar dengeli dağılım göstermelidir. Bunun için de iyi gözlem yapılmalı, boşluk ve dolulukların biçimleri doğru tespit edilmelidir. Kompozisyonda boşluk ve dolulukların biçimleri ve...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Dershanesi

Mekânda derinlik oluşturmada varlıkları art arda sıralamanın yanında desenin elemanlarını da etkili kullanmak gerekir. Desenin elemanlarının kullanımı, ışığın etkisi, leke dağılımı mekânın algılanmasında farklı etkiler uyandıracaktır. Rönesans Döneminde derinlik etkisi fi gürlerin yanında diğer varlıkların...

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Öğrencisi

Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların...

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Lise Gençliği ve Sanat Günleri

Çalışmalarda, varlıkların kâğıt yüzeyine aktarılmasında; açık, orta ve koyu lekelerin dağılımındaki denge, boşluk ve dolulukların dengesinin de oluşturulmasında etkilidir. Varlıkların açık, orta ve koyu lekelerle kendi içlerinde, birbirleriyle ve mekânla ilişkilendirilmesi boşluk ve dolulukların...

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Sanat Ve Sanat Dersleri

Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstermeye çalışarak parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Mekândaki nesneler ile figür arasındaki oranlara dikkat ediniz. Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta,...

Devamını oku...

Milli Eğitim

Desen çalışmalarında amaç, varlıkları göründüğü gibi çizmekten öte oluşturulan kompozisyonlarda özgün ifadeler de kullanabilmektir. Bu, desen çizen kişinin üslup geliştirebilmesi için de gereklidir. Kompozisyon oluştururken amaç, uyumlu bütünler oluşturmaktir. Kullanılan görsel elemanlar ne olursa...

Devamını oku...

Liseli Gençlerin Açtıkları Sergiler

Arkadaşlarınızla iki grup oluşturunuz ve birbirinizi rahat gözlemleyebileceğiniz bir mesafe ile karşılıklı durunuz. Her bir grupta yer alan kişilerin modelmiş gibi ayakta, oturarak, eğilmiş vb. pozisyonlarda durmasını sağlayarak kompozisyonlar oluşturunuz. Atölyede bulunan nesnelerden (sandalye,...

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatların Dershaneleri

Işığın geliş yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleri ile kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının denge ve ritim oluşturmasına dikkat ediniz. Nesnelerin hareket yönlerini, gölgelerinin yönlerini doğru tespit etmeye çalışınız. Nesne-mekân...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Koridorlarda Sergiler

Park, bahçe gibi açık alana çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesnelerin, büyük-küçük ve dikey-yatay ilişkisini inceleyiniz. Kendinize doğal ve yapay nesnelerin bir arada denge oluşturduğunu düşündüğünüz bir kompozisyon belirleyiniz.Işığın etkisiyle oluşan nesneler üzerinde açık, orta ve koyu...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Kursları

Atölyede bulunan nesnelerden (sandalye, masa, bitki, resim sehpası vb.) birkaçını da bu kompozisyonlara dâhil ediniz. Kendi pozisyonunuzu bozmadan karşı grubun oluşturduğu kompozisyonu, oluşan boşluk ve doluluklar açısında değerlendiriniz. Kompozisyonlara ilişkin değerlendirmeler bitiğinde grupların...

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Kurs Atölyesi

Okulunuzun içinde desenini çalışabileceğiniz uygun bir mekân seçiniz. Seçtiğiniz mekânda doğal ve yapay nesnelerin bütün oluşturacak biçimde bir arada olmasına özen gösteriniz. Gerekirse siz bir düzenleme oluşturunuz. Nesnelerin; kendi içinde, birbirleriyle ve mekânla oranlarını inceleyiniz. Açıların...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Görsel Sanatların Durumu

Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Işığın geliş yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının denge ve ritim oluşturmasına dikkat ediniz....

Çizim Atölyeleri

Devamını oku...

Liselerde Görsel Sanatlar Dersleri

Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Modelin kendi içinde ve nesnelerle olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model ve nesnelerin...

Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Kültürü ve Sanatı

  Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulayınız. Bunun için; yatay,...

Devamını oku...

Yocuklar İçin Yaratıcı Dersler

Barocci'nin [Barossi (1526-1612)] deseninde, arkadaki figürlerin hareketi, kompozisyonun ilgi merkezine doğrudur; öndeki figürün geriye doğru ters hareketi yle de kompozisyon dengelenmiştir. Kullanılan çizgilerin yönleri ve açık değerlerin dağılımı da figürlerin hareketini destekler niteliktedir. ...

Devamını oku...

Liselerde Sanat Gösterileri

Modelden desen çalışmalarında; modelin kendi içinde ve çevresindeki varlıklarla arasındaki boşluklar, modelin oranlarının, hareketinin ve yönünün belirlemesinde önemlidir. Bu boşlukların biçimlerinin ve oranlarının doğru tespit edilmesi hem modelin yüzey üzerine doğru aktarımını hem de kompozisyondaki...

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...