Resim Fotoğraf Sergileri Yapan Kurumların Adresleri

    Kitle iletişim araçları içinde popüler kültürü en fazla yayan, onu en hızlı ve en etkin sunan araç kuşkusuz televizyondur. Televizyon popüler kültür ürünlerini izleyicinin düş dünyasına sokar ve onda bir kaçış ve doyum hissi yaratır.   Bireyin benliğini besler; egosunu tatmin eder. Çalışmanın bu bölümünde, yukarıda bahsettiğimiz noktalardan yola çıkarak öncelikle bir kitle iletişim aracı olarak televizyon ele alınarak; popüler kültür ve televizyon ilişkisi-etkileşimi televizyonda kullanılan görüntü ve söylem doğrultusunda değerlendirilmeye çalışılacaktır.   Mimarlık KurslarıMimarlık...

Devamını oku...

Çok Güzel Fotoğraf Sergiler

    Kitle iletişim araçlarının toplumun kitleleşmesi üzerindeki etkisi ve bu konudaki işlevi konusundaki tartışma bu araçların kitle içindeki kişilerin bilincini ve eylemlerini yönlendirmedeki etkileri noktasına odaklanmaktadır.   İletişim araçlarının bu işlevi yerine getirirken toplumsal çerçeveleri zayıflattığı, bireylerin toplumsal grup üyeliklerini çözdüğü ve her türlü etkiye ve özellikle propagandaya uygun ortam oluşturarak, kişilikleri yitirilen bağımlı insan tipini ortaya çıkardığı noktasında görüşler bulunmaktadır   Adana Seyhan Belediyesi SergileriAdana Seyhan BelediyesiAdana...

Devamını oku...

Fotoğraf Sergileri Resim Sergileri

    Tüketim kapitalizmine küresel ölçekte tepkilerin artmaya başladığı, devrim hareketlerinin ivme kazandığı 1960’lı yıllarda İngiliz kültürel çalışmalar ekolü gelişmiştir. İngiliz kültür çalışmaları önceleri İngiliz işçi sınıfının yaşam şekilleri üzerinde yoğunlaşmış ve Amerikan kültür ürünlerinin temsil ettiği kitle kültürüne karşı tavır almıştır.   Thompson’ın işçi sınıfının kurumları ve mücadelesi ile ilgili çalışması, Hoggart ve Williams’ın işçi sınıf kültürünü koruyup kitle kültürüne karşı geliştirdikleri tezler aslında bir sosyalist toplum dönüştürme projesinin birer parçası olmuştur.   Genç...

Devamını oku...

Çocuk Resimleri

Burada gördüğünüz her iki örnek de portre ressamlığına sıra dışı yaklaşımlar getiriyor ve iki aşırı uçta duruyor. İlk çizim basit çevre çizgisi yaklaşımının etkisini gösterirken ikinci çizim detayların ve dokunun görsel etkisini öne çıkartıyor. Bu çizim etkisini ana yüz organlarının ve saçın taslak şeklinden alıyor. Bu yaklaşımın iyi sonuç verebilmesi için profili hem oran hem de şekil olarak son derece kesin bir şekilde alabilmeniz gereklidir. Zaman alıcı olsa da, göründüğü kadar zor değildir. Adana ResimAdana ResimAdana ResimAdana Resim

Devamını oku...

Çocuklar İçin Sanat Kursları Açs Sergisi

    Bu portrede başı oldukça ender rastlanan bir konumda görüyorsunuz. Zorluk başın çevre çizgisinin doğru olarak çizilmesinde yatar. Bu şekli doğru çizmek için zaman harcamazsanız, detaylı çiziminiz ne kadar güzel olursa olsun, sonuç tatminkâr olmaz. Genellikle, çizimin ilk birkaç dakikası çizimin ne kadar iyi veya kötü olacağını belirler.     Bu sıra dışı açı nedeniyle şekillerin her zamanki gibi veya her zaman bildiğiniz gibi olmasını beklemeyin. Burada temel nokta gözlemdir; titiz bir gözlem yaparsanız, çabalarınız sizi başanlı bir çizime götürür.   1. Bu açıyı daha önce gördüğünüz...

Devamını oku...

Günün Sözü

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
Don Herold