Anadolu Çizim Kursu Karışık Fotoğraflar Galerisi

Hobi Sanat Gruplarimiz   Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade ede bilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Sanat eğitiminin bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için eğitimin her kademesinde, kesintiye uğramadan, seviyeye uygun programlarla yerini alması önemlidir. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği, makineleşmenin bazı sorunları da beraberinde getirdiği günümüzde çocuğa/gence kendini farklı...

Devamını oku...

Anadolu Güzel Sanatlar Resim Kursu Karışık Fotoğrafları

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar Görsel anlamın temel elemanlarındandır. İki veya üçüncü boyuta sahip değildir. Bulunduğu yere göre iki çizginin birleşiği ya da kesişiği yeri, bir düzlemin köşesini, mekân içinde bir yeri gösterebilir. Noktalar, yan yana geldiğinde çizgiyi; bir alan içinde dağınık olarak bulunduğunda ise lekeleri oluşturur. Çizgi: Görsel anlamın temel aracıdır. Nesneyi tanıma ve öğrenme, taslağını hazırlama amaçlı kullanılır. Düşüncelerin, olayların ve kavramların ifade edilmesinde başvurulan en yalın anlam aracıdır. Çizgi, basit bir anlam aracıdır; çünkü çok kolay...

Devamını oku...

Real Sergisi

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar   Çizgi ve desen, insanın evrenle olan gelişmiş ilişkisel ve iletişimsel deneyimlerini, konuşma eylemi öncesinde gerçekleştirmiştir.   Lascaux ve Altamira mağaralarında yer alan ilkel insan desenlerinden görüleceği üzere, saf ve ilkel (primitif) bir yapı özelliği gösteren mağara resimleri, teknik olarak sürekliliği amaçlarken, içeriksel ve biçimsel olarak büyü ve yaşamsal temel ihtiyaçlar gibi göstergeleri ve belgeleri tarihe geçirmiştir.   Bu kanıtlar, desen ve çizginin yaşamsal bir motifin parçaları olduğunun temel göstergeleridir. Dolayısıyla...

Devamını oku...

Sanat Dersleri ve Sergilerimiz

  8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar Desenin elemanlarının kullanımı, ışığın etkisi ve leke dağılımı mekânın algılanmasında farklı etkiler uyandıracaktır. Adria Van de Venne [Adriya Van dö Ven (1589–1662)] ’in deseninde figürler ve etraflarına yerleştirilen nesneler, aldıkları ışığın etkisiyle ve koyu-açık leke dağılımlarıyla mekânı oluşturmaktadır. Bu eserde farklı düzenlemeler içinde birçok plan bir arada görülmektedir. Kompozisyon içinde planları oluştururken figür ve nesnelerin mekanla olan oranları doğru tespit edilmelidir. Desende figür ve nesneler yerleştirildikleri konuma göre...

Devamını oku...