Özel Resimleme Merkezi

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari Bu temel önlem sonunda, yani, kitlelerin demokratik düşünce biçimiyle demokratik kültür öğelerinden yalıtılmaları sonunda, yapılacak şey, onlara ortadaki boşluğu dolduracak «ikame kültürler» yaratmaktır. İşte kitle Kültürü’nün bu yüzden bir ikame kültürü olarak kullanılışı ortaya çıkar. Kitleler, kendi yaratıcılık güçlerine, kendi gerçek manevi gereksinimlerine yabancılaştırılmış kitle Kültürü’nün alımlayıcısı ve tüketicisi haline gelirler.

Devamını oku...

Özel Sanat Sergilemeleri

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar Ülkemizin sanatsal kültürüne bu yolda «katkılarını» sürdürme olanağını bulan Kastelli, aslında, kendi eylemi içinde hiç de haksız değil. Çünkü ülkemizde sanatsal kültür bunalımına çözümler aranışında «tek seçenek» gibi görünen büyük kuruluşların kültürel etkinliklere yön vermesi konusundaki bilimsel araştırmalar da bunu gösteriyor. Örneğin, «bankaların ve büyük sınaî-ticarî kuruluşların kültürel girişimleriyle ilgili olarak kültürel etkinliklerde malî, sınaî ve ticarî büyük kuruluşların işlevi ne olmalıdır?» konusunda İş Bankası'nın açtığı yarışmada...

Devamını oku...

Sanat Gösterileri

Hobi Kurslari Desen çalışmalarında oranlar tespit edilirken gözün bu ölçülendirmeyi kendiliğinden yapabilir duruma gelmesi amaçlanmalıdır. Bunun için oranların tespitinde yalnızca araştırma çizgileri değil mekân içindeki diğer varlıkların kenar çizgileri, dik-yatay konumları, enleri, boyları ve aralarındaki boşluklar da kullanılmalıdır. Bu da çok desen çizmekle ve iyi gözlem yapmakla mümkündür.

Devamını oku...

Sanat Etkinlikleri

Ozel Dersler Adana Bu doğrultuda, Kastelli Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü şöyle diyor: «Kuruluşların toplumsal sorumluluğu, toplumu, kendi içinde kaynaşmış ve geleceğe yönelik hedeflerde ulusal bilinç etrafında birleşmiş olmaktır.» (1) Burada, Genel Koordinatör'ün temsil ettiği toplumsal-ekonomik kesimin çıkarları doğrultusunda bir sanatsal bilinçlilik şeklinin öngörüldüğü çok açıktır; çünkü kendi bankerlik kuruluşunun çıkarları ile geleceğe yönelik ulusal hedefler aynı bağlam içinde ele alınmaktadır. Oysa, çok açıktır ki, bir ülkenin geleceğe yönelik hedefleri sadece bankerlik...

Devamını oku...

Sanat Merkezi

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin bulunduğu mekândaki nesnelerin fi gürle bağlantısını inceleyiniz. Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Kompozisyonda mekânın oluşması ve derinliğin algılanması açısından, model ve nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları değerlendiriniz.Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Modelin kendi içinde ve nesnelerle olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit...

Devamını oku...