Özel Galeri Sanat

  Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Böylece, temelinde tarihsel gelişme ve değişmeyi yadsıyan, kendi ham hayalleriyle toplumun gerçek çıkarlarına cevap veremeyen, toplumsal gerçeklikten kaçarak geleceği tarihsel süreçten dışlayan burjuva ideolojisi, liberal üzmeden (son zamanlarda burjuva aydınlarımızca pek sevilen) yapısalcılığa kadar etkililiğini duyurmakta, kişiliksiz küçük burjuva kesimleri kendi çekim alanına sokmaktadır. Hiç kuşkusuz kesinlikle sınıfsal karakter taşıyan sanat ve düşünce yapıtlarında bunun yansımalarını görmemek olanaksızdır. Günümüzde çöküşmüş...

Devamını oku...

Özel Ebru Resimleri

  Çocuklar İçin Ozel Kurslar     Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve yönlerini, modelin hareketıne göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle modelin desenini çiziniz.  

Devamını oku...

Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Güzel Sanatlar

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Yazımızın bir önceki bölümünde «Ülkelerin Kültür Politikalarından örnekleri aktarırken, ABD ile ilgili değerlendirmeleri anımsarsak, Sayın And'ın değerlendirmeleri ile bu değerlendirmeler arasında ne denli derin ve uzlaşmaz çelişkiler olduğunu hemen görürüz: Hayırsever vakıflar ve standartlaşmış kitle kültürü! Tümünü bir yana bırakalım, yani sorunun kuramsal boyutlarını bir yana bırakalım, (Sayın And'ın da bildiği gibi) vakıfların içyüzünü bilmeyen dünyada kalmamıştır, hele büyük şirketlerin!

Devamını oku...

Özel Resimleme Merkezi

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari Bu temel önlem sonunda, yani, kitlelerin demokratik düşünce biçimiyle demokratik kültür öğelerinden yalıtılmaları sonunda, yapılacak şey, onlara ortadaki boşluğu dolduracak «ikame kültürler» yaratmaktır. İşte kitle Kültürü’nün bu yüzden bir ikame kültürü olarak kullanılışı ortaya çıkar. Kitleler, kendi yaratıcılık güçlerine, kendi gerçek manevi gereksinimlerine yabancılaştırılmış kitle Kültürü’nün alımlayıcısı ve tüketicisi haline gelirler.

Devamını oku...

Özel Sanat Sergilemeleri

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar Ülkemizin sanatsal kültürüne bu yolda «katkılarını» sürdürme olanağını bulan Kastelli, aslında, kendi eylemi içinde hiç de haksız değil. Çünkü ülkemizde sanatsal kültür bunalımına çözümler aranışında «tek seçenek» gibi görünen büyük kuruluşların kültürel etkinliklere yön vermesi konusundaki bilimsel araştırmalar da bunu gösteriyor. Örneğin, «bankaların ve büyük sınaî-ticarî kuruluşların kültürel girişimleriyle ilgili olarak kültürel etkinliklerde malî, sınaî ve ticarî büyük kuruluşların işlevi ne olmalıdır?» konusunda İş Bankası'nın açtığı yarışmada...

Devamını oku...

Günün Sözü

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
Jean Paul Sartre