Özel Sanat Gösterileri

Hobi Kurslari Desen çalışmalarında oranlar tespit edilirken gözün bu ölçülendirmeyi kendiliğinden yapabilir duruma gelmesi amaçlanmalıdır. Bunun için oranların tespitinde yalnızca araştırma çizgileri değil mekân içindeki diğer varlıkların kenar çizgileri, dik-yatay konumları, enleri, boyları ve aralarındaki boşluklar da kullanılmalıdır. Bu da çok desen çizmekle ve iyi gözlem yapmakla mümkündür.

Devamını oku...

Özel Görsel Sanat

  Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Egitim Kurslari Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanıp oranları, açıların yerlerini ve yönlerini doğru tespit ediniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız. Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz. Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının ritim oluşturmasına dikkat ediniz. Nesnelerin hareket yönlerini, gölgelerinin yönlerini doğru tespit etmeye çalışınız. Nesne-mekân ilişkisini kurarak birlik ve bütünlüğü oluştunuz.

Devamını oku...

Özel Galeri Sanat

  Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Böylece, temelinde tarihsel gelişme ve değişmeyi yadsıyan, kendi ham hayalleriyle toplumun gerçek çıkarlarına cevap veremeyen, toplumsal gerçeklikten kaçarak geleceği tarihsel süreçten dışlayan burjuva ideolojisi, liberal üzmeden (son zamanlarda burjuva aydınlarımızca pek sevilen) yapısalcılığa kadar etkililiğini duyurmakta, kişiliksiz küçük burjuva kesimleri kendi çekim alanına sokmaktadır. Hiç kuşkusuz kesinlikle sınıfsal karakter taşıyan sanat ve düşünce yapıtlarında bunun yansımalarını görmemek olanaksızdır. Günümüzde çöküşmüş...

Devamını oku...

Özel Ebru Resimleri

  Çocuklar İçin Ozel Kurslar Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve yönlerini, modelin hareketıne göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz.Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle modelin desenini çiziniz.

Devamını oku...

Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Güzel Sanatlar

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Yazımızın bir önceki bölümünde «Ülkelerin Kültür Politikalarından örnekleri aktarırken, ABD ile ilgili değerlendirmeleri anımsarsak, Sayın And'ın değerlendirmeleri ile bu değerlendirmeler arasında ne denli derin ve uzlaşmaz çelişkiler olduğunu hemen görürüz: Hayırsever vakıflar ve standartlaşmış kitle kültürü! Tümünü bir yana bırakalım, yani sorunun kuramsal boyutlarını bir yana bırakalım, (Sayın And'ın da bildiği gibi) vakıfların içyüzünü bilmeyen dünyada kalmamıştır, hele büyük şirketlerin!

Devamını oku...