Ebru Eğitimleri Merkezleri

    Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar Oranları ve açıları doğru tespit etmek için dikey, yatay ve çapraz araştırma çizgileri kullanınız.   Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları gösteriniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız. Işığın geliş yönüne dikkat ederek açık, orta ve koyu çizgilerle modelin desenini çiziniz.  

Devamını oku...

Ebru Sanatı Merkezleri

Hobi Kurslari   SANATSAL KÜLTÜRÜN YÖNLENDİRİLMESİ SORUNU Hiç kuşkusuz, toplumca bir «geçiş dönemini yaşamaktayız; buna, «3. Cumhuriyet'e Geçiş» de diyebiliriz. Yeni ekonomik belirlenmenin uzantısında yeni bir üstyapısal düzene geçişi gösteren bu dönem, bizce toplumumuzun kendi tarihsel gelişim süreci içindeki bir dönüşüm noktasını oluşturmaktadır.   Şöyle ki, nasıl 1. Cumhuriyet kendi ekonomik dayanaklarını 1. İzmir İktisat Kongresi'nden alarak, ekonomi politikasını ülkemizde kapitalizmi geliştirmeye yönelik bir devletçiliğe bağlamışsa; gelecek günlerde var olacağını sandığımız 3....

Devamını oku...

Çocuklar İçin Sanat Kursları Açs Sergisi Merkezleri

YGS Universiye Hazirlik Sanat Egitim Kurslari Dolayısıyla, kitlelerin kendilerini manevi olarak geliştirebilme isteklerinin, yani, kitlelerin demokratik kültür öğelerinden yararlanabilme yollarının önüne geçilmeye çalışılır.   Çünkü toplumda, egemen kesimlerin kültürünün karşıtını oluşturan şey, kitle kültürü değil, ama demokratik kültürdür; onun için, kitlelerin demokratik düşünce biçimi içinde değil, burjuvazinin kendilerine dayattığı düşünce biçimi içinde yer alması istenir. Bunun ilk koşulu, toplumda kitleleri etkileyebilecek demokratik düşünce öğelerinin ' gelişmesini önleyecek...

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Merkezi

Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder.   Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde aktarılan bu görüşler, hiç kuşkusuz, stotus gt/o'nun, yaşanan toplumsal çelişkisinin değişmezliğine, bu çelişkinin sonuçlarından ortaya çıkan genel görüntünün gerçek «insanlık durumu»ymuş gibi gösterilmesine dayanır.   Buysa, aldatmacaları, yanılsamaları, ham hayalleri içeren, sahte,...

Devamını oku...

En İyi Sanat Merkezi

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin bulunduğu mekândaki nesnelerin fi gürle bağlantısını inceleyiniz. Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Kompozisyonda mekânın oluşması ve derinliğin algılanması açısından, model ve nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları değerlendiriniz.Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Modelin kendi içinde ve nesnelerle olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit...

Devamını oku...

Günün Sözü

İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Her koşulda kendi bacaklarınızla yürüyeceksiniz.
Montaigne