Etiket: Adanadaki Yağlı Boya Yapımı

 Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Üretimin etkisiyle insanlar sözü, resmi, yazıyı, basım teknikleri, fotoğrafı, telgrafı, telefonu, radyoyu, sinemayı, televizyonu ve bilgisayar sistemlerini geliştirmişlerdir. Kitle iletişimi ortaya çıkmıştır. Giderek toplumsal üretim ve yeniden üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kitle iletişim araçları da, kitlesel üretim ve tüketime dayanan kapitalistim sistemde, insanlara kitlesel olarak hitap etmek, onlara ürünleri tükettirmek için en uygun araçlar olmuştur.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , ,

okumaya devam et

Adanadaki Şubesi

Thumbnail image

Çocuklar İçin Yaz Kurslari

Sadece sınıf öğretmenlerinin değil tüm sanat eğitimcilerinin de amaca uygun teori ve uygulamaları içinde barındıran bir ders programı ile yetiştirilmeleri gerekir. Ancak sanat eğitimcisi olarak mezun olan gençlerin öğrenim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle yetinmeyip sürekli kendilerini yenilemeleri önemlidir. Okuyan, sorgulayan, sanatsal uygulamalarını devam ettiren, yeni arayışlarda bulunan sanat eğitimcileri hem kendilerini geliştirecek hem de öğrencilerine her yönüyle daha çok faydalı olacaklardır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , , , , , , , , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Telefon    : 0322 459 37 37
Cep          : 0543 763 45 49
Cep          : 0537 281 97 97

Ozel Dersler Adana

Anadolu Güzel Sanatlar Kursumuzda fotoğraf dersleri birebir özel ders olarak veya talebe göre gruplara verilebilmektedir. Temel dersler 16 saat olup sonrasında isteğe bağlı olarak daha profesyonel anlamda çekim yapabilmek için derslere devam etmektedirler. Fotoğraf çekmeyi, ister bir hobi, ister profesyonel anlamda meslek olarak düşünenler için, fotoğrafçılık kursları ve birçok temel bilgiyi sağlamaktayız. Üniversitelerin fotoğrafçılık bölümleri içinde kurs vermekteyiz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar

DESENDE ORAN-ORANTI
Modelin Genel Formu
Kompozisyonda modeli oluşturan objelerin yapısı geometrik olarak belirlenir. Bunu düz derinliği olmayan geometrik çerçeve ile gösterebiliriz. Kompozisyonda objeler geometrik biçimlerde çerçevelenerek çizilebilir. Kompozisyon çiziminde öncelikle çizimi yapılacak modelin genel formunun. geometrik yapısının araştırması yapılır. Daha sonra modeldeki objelerin geometrik yapılarının araştırması yapılır. Eşya, bitki, hayvan, insan gibi varlıkların doğal yapılışlarına göre bir veya birden fazla simetrik aksları vardır. Çizimlerde ve objelerde denge, ahenk, sağlamlık sağlamak için kullanılır.

Thumbnail imageNikah Fotoğrafı ÇekimiThumbnail imageNikah Fotoğrafı ÇekimiThumbnail imageNikah Fotoğrafı ÇekimiThumbnail imageNikah Fotoğrafı Çekimi

Tekstil: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

okumaya devam et