Etiket: Adanadaki Geleneksel El Sanatlar

 Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

…Olayı bu şekilde algıladığımız vakit, bizi bir merek saracaktır. Acaba şu sergide ressam, hangi objeler üzerinden hangi mesajları vermek istemiştir? Bu merak salonlara girmemiz için yeterlidir. Salona girer girmez, algılarımız canlanır. Gördüklerimizin etkisi ile büyüleniriz. Eğer sanatçı başarılı ise, bizi de kendi hayal dünyasına çeker… İzledikçe açılırız… Hatta resimlerde öyle şeyler bulur ve görürüz ki; aslında ressam bunların hiç birini düşünmemiştir. Varsın olsun... Ne ziyanı var? Aslında sanatın amacı da bu değil mi? İlgi uyandırmak, düşündürmek…

Thumbnail imageÇiçek Resmi YağlıboyaThumbnail imageResim Sergileri AdanaThumbnail imageMüzikli Sergi Adana

Tekstil: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

{loadposition GulserVideolar}

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar

Kompozisyon Öğeleri

Denge
Kompozisyonun düzenlemesinde ve bütünlüğün sağlamasında denge duygusu önemlidir. Bir düzenlemeye giren biçimlerin renkleri, dokuları, yönleri, aralıkları ve ölçüleri birbirleriyle karşılaştırma konusu olur. Tasarı öğeleri, birbirleriyle ortaya koydukları değerler yönünden tartıldıklarında genel bir denge hissedilmeli, herhangi bir biçim ya da bir grup ağır basarak tasarımın ağırlık merkezini kendi tarafına kaydırmamalıdır. Ağırlık merkezi alanın ortaya yakın yerinde kalabilmelidir. Bir tasarımda dengesizlik hissediliyorsa, yeri, rengi, dokusu, yönü, aralığı, ölçüsü gerektiği oranda değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağlayıcı yeni biçimler eklenmelidir. Görsel denge, özünde düşünsel dengeyi de taşımalıdır. Bütün içinde her eleman, paylaşıma, etkileşime, ortaklığa girmek durumundadır. Denge; simetrik (bakışık) ve asimetrik (bakışımsızlık) denge olarak ikiye ayrılır. Simetrik denge; Bir eksene göre öğelerin aynı durumda tekrar etmesiyle oluşur. Simetrik denge kesin kararlı oturmuş bir kompozisyonu oluşturur; fakat fazla ilgi uyandırmaz.Asimetrik denge; Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki elemanların düzenlenmesi ile oluşturulur. İlgi çekici olması yönünden kompozisyon daha başarılıdır. Anlatımı oluşturan elemanların benzerlik, zıtlık, üslup, uygunluk ilişkileri ile renk, biçim, hareket, açık-koyu ile oluşan denge, asimetrik dengeyi oluşturur.

Thumbnail imageEğlenerek Öğren

Tekstil: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Payjaj Mimarligi Kurslari

Fon
Resimde fon; modeli ilgi çekici, ve daha ön planda belirgin olarak göstermek bakımından önemlidir. Fon; modelin bulunduğu doğal ortam olabileceği gibi, çeşitli malzemelerden de hazırlanabilir. Önemli olan modelle fon arasında renk ve biçimler yönünden zıtlıkların sağlanabilmesidir. Örneğin, konuda sıcak renklerin hakimiyeti varsa fonda soğuk renklerle konuya kuvvet kazandırılır. Konuda yuvarlak biçimler varsa fonda dikey ve yataylar kullanılarak konunun anlamı zenginleştirilir. Hareketli konuların arasındaki durgun bir fon, göze dinlenme fırsatı verir.

Uslup
Bir sanat eseri; belli bir sanatçıya, gruba, akıma, okula, döneme ya da yöreye özgü özellikleri barındırır. Bu özellikler renk, biçim ve konu olabileceği gibi ortak bir tavır ya da öğreti olabilir. Üslup, ressamın çalışmalarında konuyu kendine göre ifade edişidir. Üslubun oluşmasında resim yapanın resim bilgisi, genel kültürü, ruhsal yapısı içinde yaşadığı toplum gibi etkenler önemli bir rol oynar.

Oran- Orantı
İki şekil ya da bir objenin bütününü oluşturan parça ve uzunluklar arasındaki ayrıntılarının farklarıdır. Resim yapmanın ilk adımı çizgidir. Modeli temel yapısı içerisinde çizerken eni ile boyu arasındaki farkı görmek de ikinci adımdır. Modelin biçimsel özelliğini tanımak ve anlamak onun eni ile boyu ve çevresindeki eşyalarla olan büyüklük farkını göstermekle başlar.

Kompozisyonda Model Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Kompozisyonda model hazırlamak resim yapmak kadar önemlidir. Kompozisyon tasarımında kesin kurallar yoktur. Ama yine de Platon’un ‘Kompozisyon çok çeşitliliğin içindeki bütünü bulmaktır.’’ ilkesini akıldan çıkarmamak gerekir. Bir kompozisyonu hazırlarken; Model göz seviyesine uygun olarak düzenlenmelidir. Modelin göz seviyesinden çok yukarda veya çok aşağıda olmaması gerekir. Resmi yapacak kişinin modele uzaklığı 3-4 metreden fazla olmamalıdır. Atölye ortamında çalışma yapılırken yerleşim planı buna göre hazırlanmalıdır. Modeli hazırlarken göze hoş görünmesi için uygun malzemelerle (kumaş vb.) fon hazırlanmalıdır.

Thumbnail imageYağlıboya Kadın FigürleriThumbnail imageYağlıboya Kadın FigürleriThumbnail imageYağlıboya Kadın FigürleriThumbnail imageYağlıboya Kadın Figürleri

Tekstil: , , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

ASTARLAMA :
Astarlama, emici yüzeylerin boya sürülmeden önce su geçirmez hale getirilmeleridir. Her zaman akrilit astar maddesi kullanılmalıdır. Astarlama normal bir boya fırçasiyle yapılabilir.  geniş alanları da boyacı rulosuyla astarlayabilirsiniz. Fırça izlerinin kalmamasına gayret edin. Fırçanızı kullandıktan sonra hemen temizleyin. «Kağıdın astarlanmasına gerek var mı?» diye sorulduğunda cevabım «hayır» dır.
Tekniklerin özeti :
Önceki sayfalarda, tuvalde değişik sonuçlar elde etmenin yollarını gösterdim. Bir resmi yaparken kullandığınız yüzlerce değişik fırça ve spatula vuruşlarını ve çeşitlemelerini düşünecek olursak, bu bölümde sadece ana tekniklere değindiğimizi görürüz. Çalışırken kendi yöntemlerininizi de keşfedecek ve bunları bilgi dağarcığınıza ekleyeceksiniz. Resminize katkısı olduğu sürece kazara ya da tasarlayarak bulduğunuz yöntemleri kullanmaktan çekinmeyin. Amuda kalkıp resim yapsanız ve sonuç başarısızsa sizinle alay edebilirler ancak başarılıysa sizi alkışlarlar. Sonuç başarılı olduğu sürece, kullandığınız yöntemlerin tümü geçerlidir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , , , ,

okumaya devam et

  • 1
  • 2