Etiket: Adanadaki Çocuk Resimleri Sergisini Geziniz

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Sanat tarihi eğitimi, bireyin çevresindeki sanat eserlerine sanatçı duyarlılığıyla yaklaşmasını ve farkında olmasını amaçlar. Bu sayede öğrenci sanatı tanıyacak, öğrenecek, seçenek ve yeni biçimler yaratmada bir temel oluşturacaktır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Hiç kuşkusuz, toplumsal gelişmede olduğu gibi, sanatsal gelişmede de yalnız ilerlemeler değil, ama gerilemeler de görülür; çünkü gelişme, çelişkili bir süreçtir. Eski ile yeni’nin çelişmesini içinde taşıdığı kadar; eski’nin yeni ya da yeni’nin eski üzerindeki baskısını da taşır. Eski ile yeni’nin çatışması eski’nin egemenliğiyle sürdüğünde sanatsal gelişme gerilemeye yönelir; ama yeni, eski’ye egemen olursa sanatsal gelişme ilerlemeye yönelir. Bu nedenledir ki, sanatsal gelişme, mutlak bir süreci değil, ama göreceli bir süreci kapsar. Bunun başlıca bir nedeni de, toplumsal gelişme ile sanatsal gelişme arasında doğrudan bir uygunluğun olmayışıdır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Modellerin duruşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürlerin gövdeleri, kolları, bacakları ve başları arasındaki boşlukların büyük-küçük ilişkisinin oluşturduğu bütünlüğü, dengeyi ve ritmi figürlerin kütlesel yapılarıyla da bağlantısını kurarak değerlendiriniz. Figürlerin duruşlarını birkaç kez değiştirerek yeni pozisyonları üzerinde de aynı değerlendirmeleri yapınız. Bu deneyimden yola çıkarak bir kişinin herkesin görebileceği bir yerde model olmasını sağlayınız. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini ve hareketin yönünü belirleyiniz. Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve yönlerini, modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Ebru Kursları

Atölyenizde bulunan nesnelerle basit bir kompozisyon oluşturunuz. Aynı boyuta birkaç resim kâğıdı hazırlayınız ve kompozisyonun eskizlerini çiziniz. Bir çiziminizde yalnızca nesnelerle oluşturduğunuz kompozisyonun eskizini çalışınız. Diğer çiziminizde, hazırladığınız kompozisyonun çevresinde bulunan diğer varlıklarla birlikte eskizini çalışınız. Üçüncü çiziminizde, hazırladığınız kompozisyonun mekânla birlikte eskizini çalışınız.
Çalıştığınız eskizleri, arkadaşlarınızın çalışmalarıyla karşılaştırarak kompozisyondaki boşlukların ve doluluklarının dengesini, kompozisyonlarda oluşan değişimleri inceleyiniz. Hacimlerin yüzey üzerinde belirtilmesinde boşlukların etkisini tartışarak değerlendiriniz.

Tekstil: , , , , , , , ,

okumaya devam et