Aradığını Çabuk Bul

İçerik Arama

Ebru Sanat Öğrencilerin Yaptıkları

Yazdır

Sanat Sergileri

Yayınlanma Ebru - Ebru Sanat Öğrencilerin Yaptıkları

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

Ülkemizde sanatsal kültürün yönlendirilmesi ve kültür politikası seçenekleri üstüne yaptığımız bu genel değerlendirme sonunda şu gerçeklerle karşılaştığımızı sanıyoruz:

1— Ülkemizde sanatsal-kültür'ün yönlendirilmesinde devletçilik dönemi bitmiştir, «liberalizm» dönemi başlamıştır.

2— Tıpkı KİT'lerin özel teşebbüse devri gibi, sanatsal yaşamın da özel teşebbüse devredilmesi öngörülmektedir.

3— Yalnız, ülkemizde özel teşebbüsçülüğün ya da büyük kuruluşların gerek maddi, gerek kültürel düzeysizlikleri ve örgütsüzlükleri göz önüne alındığında, büyük kuruluşlar eliyle sanatsal-kültürel yaşamın örgütlenmesi ve yönlendirilmesi işi, «devletin eşgüdümü»yle yapılmalıdır.

4 — Bu arada, büyük kuruluşlar, bu önemli görevin bilincine vararak, ya Avrupa ya da ABD'deki meslektaşları gibi bu konuda çok daha etkin davranmalıdırlar.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Yazdır

Emrah Emir'in Desenleri

Yayınlanma Ebru - Ebru Sanat Öğrencilerin Yaptıkları

Thumbnail image

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

Desen çalışmalarında varlıklara özgü dokusal etkilerin yansıtı lması gerekir. Kompozisyonlarda kullanılan doku türlerinin farklı olması, kompozisyonda dengeyi oluşturduğu gibi kompozisyondaki hareket ve ritmi de oluşturarak dinamizmi artırır. İki farklı doku türü yan yana olduğunda zıtlık oluşturur. Kullanılan doku türlerinin eşit olmaması, kompozisyondaki denge için önemlidir. Kullanılan dokulardan birinin ağırlıkta olması, diğer dokuların ön plana çıkmasını sağlar. Özellikle kompozisyonda ilgi merkezinin belirlenmesinde, bu dokuların hem türünde hem de miktarında zıtlıklar kullanılarak izleyenin dikkati belli bir yöne yönlendirilebilir.
Kompozisyonda sert-pürüzlü dokular, yakın ve büyük etkisi oluştururken düz-yumuşak dokular, uzak ve küçük etkisi oluşturur. Bu sert-yumuşak ve düz-pürüzlü etki maddenin fi ziki yapısıyla ilgili olmayıp dokunun özelliğinden kaynaklıdır. Kompozisyonda derinlik oluşturmak için de dokuların bu perspektıf etkisine dikkat etmek gerekir.

Emrah Emir'in Desenleri

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğrencisi

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Yazdır

Resim Sergilerinde Kareler

Yayınlanma Ebru - Ebru Sanat Öğrencilerin Yaptıkları

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Kitle kültürünün oluşmasına yol açan manevi-kültürel nedenler, hiç kuşkusuz, kitle kültürünün oluşmasına yol açan maddi kültürel nedenlere bağlıdır. Buysa yine genelinde, kapitalist üretim biçimi ile kitlelerin kültüre! Gereksinimleri arasındaki çelişkiden; yani, kitlelerin kendilerini manevi-kültürel alanda geliştirebilme olanaklarını elde edememelerinden kaynaklanır. Ne var ki, aslında istenen de, bu çelişkinin ortadan kalkması ya da aşılması, uyumlu bir çözüme ulaştırılması değil, tam tersine, statusı auo'nun sürdürülmesi için bu çelişkinin de sürdürülebilmesi; sonunda, kitlelerin «kişisizleştirilmiş» bir yığın haline dönüştürülmesidir. Buradaki çok önemli temel bir etken de, kitlelerin yaratıcı gücünden, toplumsa! Etkinliğinden duyulan kaygıdır, çünkü böylesine bir etkinlik, ister izlemez status auo'nun içerdiği çelişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik olacaktır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image