Kategori: Anadolu Genel Kurs Videoları

Thumbnail image

Hobi Sanat Gruplarimiz

Doğal olarak, bu uzun süre içinde resim sanatı çok değişti ve gelişti. Binlerce yıl boyunca değişik uygarlıklar, ekoller, fikirler ve tekniklerle evrimini sürdürdü. Şimdi kullanabildiğimiz malzemelerin ve tekniklerin çeşitliliği resme yeni başlayan bir kişiyi ürkütebilir. Nereden ve nasıl başlanacağı sorunu cesaretini kırabilir. Bana en çok söylenen sözlerden biri de «Keşke ben de resim yapabilsem» oluyor. Benim cevabım ise şu: «Denediniz mi?» Cevap genellikle «Hayır, nereden ve nasıl başlayacağımı kestiremedim.» Hiç denemeden resmi yapılamadığı söylenebilir mi? Hiçbir kimseye otomobil kullanmasını bilip bilmediğini sordunuz mu? Cevap ya «İki “kez direksiyon sınavına girip geçemedim ve vazgeçtim» ya da «Daha denemedim, fakat direksiyon dersleri alacağım olur. Otomobil kullanmakla resim yapmanın arasındaki fark ise basit; yeni başlayanlar ilk bakışta resim yapmanın, otomobil kullanmaktan daha esrarengiz olduğunu düşünebilirler.

 

Tekstil: , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Resim yapmak, ilk zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etmek için kullandığı yollardan biridir. Taş devri insanı mağaraların duvarlarını resimlerdi. Bunlar vahşi hayvan resimleri ve av sahneleriydi. Bu resimlerin hangi amaçla yapıldığını söylemek ise zor. Öğretici amaçla, örneğin çocuklarına herhangi bir hayvanın neye benzediğini göstermek için ya da mağara duvarlarını süslemek ya da yaratıcı duyguların aktarılması amacıyla yapılmış oldukları düşünülebilir. Neden ne olursa olsun, bu sanatçılar son derece yetenekli ve kendilerini bu uğraşa adamış insanlardı. Düşünecek olursak ne şimdiki sanat araç ve gereçlerinden, ne de elektrik gibi çağımızın olanaklarından yararlanabildiler. Böylece 25.000 yıl önce başlayan resim sanatı günümüze dek sürdü.

Tekstil: , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

GRAFİK SANATLAR

Grafik sözcüğü Yunancada; yazmak, resim çizmek, işaret, desen anlamlarına gelen “grafîkos” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, sanat çalışmalarında çok kullanıldığı için sonuna “graf” eklenen tüm alanlar, grafik sanatları tanımlar. Örneğin; fotoğraf, serigraf, litograf vb.

Grafik tasarıma, “görsel iletişim tasarımı” da denir. Grafik tasarımda eser, sanatçının elinden özgün biçimlendirmeyle çıkar ve özgün çoğaltmayla elde edilir. Bu eserler; bilgi iletmek, kitle iletişim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan düzenlemelerdir.

Grafik tasarım, işlevi gereği bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurur. Bunu güzel sanatların estetik nitelikleriyle resim ve yazıyı birbirini tamamlayacak biçimde kullanarak yerine getirir.

Grafik sanatlar, çeşitli görsel ögeler aracılığıyla ortak bir iletişim dili oluşturmayı amaçlar. Afiş, amblem, logo, ilan, broşür, etiket, kitap, kitap kapağı, exlibris, illüstrasyon, animasyon, tipografi, görsel kimlik, ambalaj, süreli yayın, web sitesi, reklam, endüstri ürünleri, CD ve kaset kapağı tasarımları grafik sanatların alanına girer.

okumaya devam et

Thumbnail image

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

İnsan davranışlarında istendik değişimler yaratmak amacıyla yapılan planlı ve plansız etkinliklerin tümüne eğitim denir. İnsanın çevresiyle etkileşim sürecindeki eğitimin temelinde iletişim yatmaktadır. İnsanların iletişimini çeşitli ürünlerle karşılayan grafik sanatı, bu anlamda iletişimde önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüzde daha çok gereksinim duyulan iletişim, grafik sanatların önemini artırmıştır.

Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Grafik tasarım ürünleri; yazı, resim ve fotoğraflarla geniş halk kitlelerini bilgilendirirken estetik açıdan eğitmekte de etkin rol oynar.

Günümüzde grafik tasarım ürünlerinin anlatım gücü, diğerlerini aşmıştır.

Farklı dillerde konuşan veya okuma yazma bilmeyen insanlar, grafik simgeler aracılığıyla birbirini anlayabilmektedir.

 

Tekstil: , , ,

okumaya devam et